2015

 

 

Bildene er tatt av Børge Einrem

Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren, sammen med sine medforfattere, mottok 11. desember Oslo universitetssykehusets pris for fremragende forskningsartikkel for "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome" publisert i JACC Cardiovascular Imaging.

Prisen er på 50 000 nok og skal være både en inspirasjon for forskningsmiljøene ved sykehuset samtidig som den synliggjør forskningsresultater. Kravene for denne prisen er høye; det forventes internasjonal gjennomslagskraft, formidling av viktige funn og særdeles høy kvalitet av artikkelen. Midlene er øremerket videre forskning.

Posted by: Piritta Dec 11, 2015

 

Picture courtesy of the EACVI team in Seville

 

The world’s largest cardiovascular imaging congress with more than 3200 attendees, EuroEcho Imaging, was this year held in beautiful Seville, the capital of Andalucia. The weather was sunny and warm, making a perfect atmosphere for a successful conference.

This year the congress was dedicated to cardiomyopathies and early diagnosis of cardiovascular disease. As these topics fit very well with the research at CCI, it is no surprise that the center was extensively represented in Seville.

The CCI members contributed with several invited talks, were chairing sessions, giving expert comments and last but not least presenting scientific abstracts orally and by posters.

Foremost, the CCI’s center director prof. Thor Edvardsen, who is also the Scientific Documents Committee Chair and Treasurer of the EACVI, had a central role at the congress. He was chairing several sessions, giving invited talks and was part of the inaugural and young investigator award sessions. On the final day of the congress it was announced that prof. Thor Edvardsen will run for the election for presidency of EACVI from 2018-2020.

Posted by: Piritta Dec 7, 2015

 

Center PhD fellow Siri Kallhovd won the Young Researcher - 3rd prize at EHB 2015 (IEEE E-health and Bioengineering) conference for her article "Localization and not Extent of Fibrofatty Infiltration is the Primary Factor Determining Conduction Disturbance in a Computational Model of Arrhythmogenic Cardiomyopathy".
Co-authors include Sjur U. Gjerald, PhD, Samuel T. Wall, PhD, Jørg Saberniak, MD and PhD fellow, Associate Professor Kristina Haugaa, MD, PhD and Mary M. Maleckar, PhD.

The conference took place in Romania during 19th and 21st of November and is focused on the e-health systems, medical bioengineering and biomedical engineering.

Posted by: Piritta Nov 23, 2015

 

CCI var representert med tre postere og en presentasjon på American Heart Association Scientific Sessions i Orlando, USA i år.

Senter PhD-stipendiater Ida Skrinde Leren, MD, Øyvind Senstad Andersen, MD og Lars Gunnar Klæboe, MD hadde hver sin poster. Senterleder Professor Thor Edvardsen hadde en presentasjon med tittel; State-of-The-Art in Myocardial Strain Imaging: Heart failure.

Tilstede var også Førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD.

Posted by: Piritta Nov 11, 2015

 

Studien til Sebastian Sarvari, MD, PhD, viser at hjerteultralyd av venstre forkammer før gjennomført ablasjonsbehandling kan forutsi tilbakefall av atrieflimmer hos pasienter etter behandlingen.

Funnene kan bidra til at legene får et enkelt ikke-invasivt klinisk verktøy som kan ha betydning for videre behandling av pasienter. Studien er publisert i den anerkjente European Heart Journal - Cardiovascular Imaging tidligere denne måneden, i tillegg er den omtalt av UNIKARD.

Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation.
Sarvari SI, Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA, Edvardsen T


Posted by: Piritta Nov 9, 2015

 

 

The 3rd World Echo Summit in September was organized in Beijing, China. CCI´s center director professor Thor Edvardsen was invited as an international faculty member. He had 3 presentations, mainly about topics within the scope of CCI. The meeting featured an advanced scientific program and presented most up-to-date information of ultrasound to more than 1200 participants from different parts of the world.

This year’s WES was joining organized by the Chinese Society of Echo, European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), the American Society of Echo (ASE) and six other partner echo societies around the world.

Posted by: Piritta Nov 5, 2015

 

CCI gratulerer Vibeke Marie Almaas med vel overstått disputas!

Cand.med. Vibeke Marie Almaas ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Pathophysiology and clinical management." fredag 30. oktober 2015.

Les mer på www.uio.no

Posted by: Piritta Nov 3, 2015

 

Studien til PhD-stipendiat Wasim Zahid, MD er publisert i Cardiology.

Studien viser at den systoliske hjertefunsjonen målt ved hjelp av hjerteultralyd kan forutsi dødeligheten for pasienter med kreftlignende svulster i tarmsystemet.

Studien er også omtalt av UNIKARD.

Myocardial Function by Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography and Activin A May Predict Mortality in Patients with Carcinoid Intestinal Disease.
Zahid W, Bergestuen D, Haugaa KH, Ueland T, Thiis-Evensen E, Aukrust P, Fosse E, Edvardsen T

Posted by: Piritta Oct 4, 2015

 

Center for Cardiological Innovation fikk gode skussmål i halvveisevalueringen av senteret og videreføres for en ny treårsperiode uten iverksetting av spesielle tiltalk som følge av evalueringen.

CCI ble evaluert av Professor Jan Engvall, Linköpings universitet, Sverige,
Prof. Dr. Rolf Krause, Università della Svizzera italiana, Sveits,
Professor David Williams, Loughborough University, Storbritannia (panelleder) og Dr. Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sverige.

CCI takker alle medlemmer og alle involverte for en meget bra innsats!

Les mer om dette på www.nfr/sfi.no
Evalueringene kan leses på www.nfr/sfi.no

Posted by: Piritta Oct 1, 2015

 

Many center members participated at the annual Center for Heart Failure Research (CHFR) Symposium at Holmenkollen, Oslo this year. The symposium took place on Thursday 24th and Friday 25th with a NORHEART seminar on Wednesday 23rd of September.

Remarkably 63 % of all the moderated posters presented under session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease where from CCI PhD scholars. Ida Skrinde Leren, Nina Eide Hasselberg, Trine Fink Håland, Jørg Saberniak and Stian Ross all gave a three minute presentation of the data from their studies, followed by two minutes dedicated for questions.

Each year the winners of the best poster prize are rewarded with 5 000 nok. This year PhD scholar Nina Eide Hasselberg, MD received the best poster price from the session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease for her poster titled; "Prevalence and cardiac penetrance of Lamin A/C mutation in Norway".

Posted by: Piritta Sep 28, 2015

 

Førsteamanuensis og overlege Kristina Haugaa, MD, PhD fikk tildelt 10 000 nok fra LHL Oslo Vest lokallag tirsdag 22. september til forskning på hjerte- og karsykdommer.

Haugaa holdt en presentasjon om plutselig hjertestans og risikofaktorer rundt det. Plutselig hjertestans forårsaker over 4500 dødsfall i året i Norge alene. "Vi trenger bedre metoder for å finne risikopasienter før katastrofen inntreffer" - sier Haugaa. Dette har vært forskningsfokus for både Haugaa og CCI i flere år.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. Organisasjonen har 260 lokallag og en samlet medlemsmasse på rundt 47 000.

Haugaa holdt sin presentasjon i Schafteløkken's lokaler på Frogner den 22. september. Arrangementet ble organisert av LHL Oslo Vest lokallag, med Randulf Meyer og Inger Skaurum Frydendal blant flere.

Posted by: Piritta Sep 23, 2015

 

Camilla Kjellstad Larsen is a PhD scholar at Oslo University Hospital, Rikshospitalet, and also a member of the research group Integrated Cardiovascular Function.

Her PhD work focuses on identifying candidates for cardiac resynchronization therapy.
Camilla Kjellstad Larsen is supervised by Einar Hopp, MD, PhD and Professor Otto Smiseth, MD, PhD.
Professor Otto Smiseth is the Head of Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Oslo University Hospital and also the founder and head of the group Integrated Cardiovascular Function.

Posted by: Piritta Sep 16, 2015

 

Alessia Quattrone, MD som nylig ble medlem i CCI hadde en moderated poster på Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery i Bergen. Hun presenterte sin poster fredag 4. september.

Konferansen har nå blitt arrangert syv ganger og varte tre dager, fra torsdag 3. september til lørdag 5. september. Tilstede var internasjonalt anerkjente foredragsholdere spesialisert i LVAD/ECMO, hjerte- og lungekirurgi og GUCH.

Titelen på posterert var "Outcome of pregnancy in women with diagnosis of aortic coarctation".
Forfattere er; Alessia Quattrone, Anne Skeide, Katrine Onshus Eriksen, Harald Lindberg, Mette-Elise Estensen.

Posted by: Piritta Sep 16, 2015

 

CCI gratulerer Vidar Ruddox med vel overstått disputas!

Cand.med. Vidar de Bourg Ruddox ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Implementation of new echocardiographic modalities in routine practice in a general hospital – Pocket-size cardiac ultrasound and 3 dimensional echocardiography. Studies on feasibility and diagnostic accuracy" tirsdag 8. september.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Posted by: Piritta Sep 11, 2015

 

CCI og OUS, Rikshospitalet inviterte i begynnelsen av september til lanseringsfeiring av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som er utviklet i samarbeid med Rikshospitalet, CCI og GE Vingmed Ultrasound.

Tilstede var bidragsytere og presse. NRKDagsrevyenForskningsrådetOUSVestviken 24 og UNIKARD er blant de som allerede har skrevet om funksjonaliteten og den uovertruffne bildekvaliteten til maskinen. Vivid E95 har ført leger et steg nærmere i å forutse risikoen for rytmeforstyrrelser og alvorlig hjertestans, som alene tar livet av 4500 personer i året i Norge.

Posted by: Piritta Sep 11, 2015

 

The annual ESC Congress took place in London this year. It is the world's largest cardiology event hosting over 32 000 participants.

The Cardiology Department from Oslo University Hospital was well represented with contributions to 22 abstracts, 11 talks, four panel discussions, five chair duties, a case study and a mini quiz on ESC 2014 guidelines.

From these CCI members contributed with eight talks, five chair duties, four panel discussions, 16 posters, one rapid fire abstract and one best poster screen where the award for the best poster was given to Nina Eide Hasselberg on her poster titled "Lamin A/C mutation prevalence and cardiac penetrance in Norway". Mette Estensen, PhD, MD who recently became a CCI member participated in the mini quiz on ESC 2014 guidelines.

During this year's ESC Congress GE Healthcare also showcased their new ultrasound scanner Vivid E95 for the European market. Vivid E95 is developed together with doctors and researchers from Oslo University Hospital, Rikshospitalet, the Center for Cardiologial Innovation and engineers from GE Vingmed Ultrasound.

UNIKARD was also present documenting contributions from CCI members. Read more about it on www.unikard.org

Posted by: Piritta Sep 4, 2015

 

PhD fellow Kat Gilbert visited Simula ang gave a talk on "Rapid patient-specific models in congenital heart disease" here at the CCI on Tuesday 1st of September.

She is studying under the supervision of Prof. Alistair Young, who worked alongside the pioneers of tagged MR at the University of Pennsylvania to develop the first methods for cardiac motion tracking of tagged MR.

Posted by: Piritta Sep 2, 2015

 

Assistant professor Katsuji Inoue (PhD, MD) at Department of Cardiology, Ehime University was visiting the Institute for Surgical Research at Rikshospitalet, OUH on Thursday 27th of August in connection with his participation at the 2015 ESC Congress in London.

We are very proud that he took time from his busy schedule an honoured us with his insight in atrial and ventricular function. Dr. Inoue has several publications in the field of hemodynamics, strain and cardiac mechanics, and his talk was titled; "Atrial function assists ventricular function and vice versa".

A small seminar was put toghether in connection with his visit and among the presenters were PhD scholar Espen Bøe and a former PhD fellow of Professor Otto Smiseth, Marie Stugaard, PhD, MD.

Posted by: Piritta Sep 1, 2015

NRK Dagsrevyen var på besøk for å intervjue senterleder Thor Edvardsen og leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa i forkant av Rikshospitalets lansering av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som GE Vingmed Ultrasound har utviklet i samarbeid med forskere fra CCI og Rikshospitalet. Selve Europa-lanseringen av maskinen er under ESC konferansen i London denne helgen.

Innslaget ble vist på NRK Dagsrevyen tirsdag 25. august klokken 19.26.

Rikshospitalet og CCI inviterer til å feire sitt bidrag til Vivid E95 klokken 14.00 torsdag 3. september på Rikshospitalet i Auditorium 3 B1.1017.

 

Prof. Thor Edvardsen, Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Overlege Jan Otto Beitnes, PhD og Prof. Eigil Samset vil være tilstede for å presentere den nye ultralydmaskinen Vivid E95. Se agendaen.
Posted by: Piritta Aug 27, 2015

 

CCI welcomes Alessia Quattrone as a new center member.

She will be starting on September 1st.

 

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 

Sebastian Sarvari, PhD, MD, has published in the online edition of the renowed European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. The article was published on July 27th and is titled "Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation."

The aim of this study was to see if a dispersed left atrial contraction pattern was related to atrial fibrillation in patients with normal left ventricular function, and normal or mildly enlarged left atrium. The study included 61 patients.

Co-authors are Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA and Edvardsen T.

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 

Center PhD student Ingvild Billehaug Norum has together with her colleagues published in BMC Medical Imaging.

The article is titled "Diagnostic accuracy of left ventricular longitudinal function by speckle tracking echocardiography to predict significant coronary artery stenosis. A systematic review." and was published on July 25th.

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 


Adriyana Danudibroto, a PhD student at GE Vingemd Ultrasound, was awarded with the best student poster at the FIMH 2015 Conference in Maastricht, Netherlands on July 29th.

Her poster is titled; 3D Farnebäck Optic Flow for Extended Field of View of Echocardiography.
Co-authors are O. Gerard, M. Alessandrini, O. Mirea, J. D’hooge, and E. Samset.

The 8th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart aims to integrate the research and development efforts in the fields of cardiovascular modeling and image analysis.

Photo courtesy of Flitserke, Jeroen Hameleers
Posted by: Piritta Jul 2, 2015

 

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD har sammen med sine kollegaer oppdaget at forhøyede nivåer av troponin I og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) har sammenheng med svekket sammentrekningskraft i venstre ventrikkel hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Studien "Sensitive cardiac troponins and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in stable coronary artery disease: correlation with left ventricular function as assessed by myocardial strain." ble publisert i The International Journal of Cardiovascular Imaging i juni 2015.

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD er førsteforfatter. Medforfattere fra CCI inkluderer Christian Eek, MD, PhD, Helge Skulstad, MD, PhD, Lars Aaberge, MD, PhD og senterleder Thor Edvardsen, MD, PhD.

Studien er omtalt på hjertebloggen til UNIKARD

Posted by: Piritta Jun 29, 2015

 

Center PhD scholar Stian Ross, presented his moderated poster titled "Characteristics of regions with poor acute hemodynamic response in cardiac resynchronization therapy" at the EHRA EuroPace - Cardiostim Congress in Milan, on June 22nd.
EHRA has a mission to "Improve the quality of life of the European population by reducing the impact of cardiac arrhythmias and reduce sudden cardiac death".

Center Director of Cardiology Research Kristina Hermann Haugaa was a chairperson for the session "Antiarrhytmic drugs and devices during pregnancy" on Monday 22nd June.

Posted by: Piritta Jun 23, 2015

 

Førsteamanuensis og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Herman Haugaa er blitt intervjuet av NRK Radio - Norgesglasset om økt hjertestans blant unge mennesker i Nord-Finland mandag 08.06.2015.

De siste fem årene har det vært en nærmest dobling av antall unge mennesker som har død av plutselig hjertestans nord i Finland. Det er mulig dette skyldes dannelse av bindevev i hjertet som igjen kan føre til plutselig hjertestans. Årsaken til oppsamling av bindevev er foreløpig et mysterium, men det er mulig at man er genetisk disponert for sykdommen. Blant de som døde av plutselig hjertestans i en alder under 35 år har det ikke vært en økt fremkomst av toppidrettsutøvere eller overvekt. Antall menn og kvinner var også tilnærmet lik blant de som ble rammet.

Posted by: Piritta Jun 9, 2015

 

Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren har sammen med sine kollegaer publisert i JACC Cardiovascular Imaging i mai (først publisert online i april). Studien heter "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome."

Denne studien hadde som mål å utforske systolisk og diastolisk funksjon og å undersøke genotypespesifikke forskjeller hos personer med lang QT-tid-syndrom (LQTS).

Studien viste at individer med LQTS hadde en jevn reduksjon i både systolisk og diastolisk funksjon sammenlignet med kontrollgruppen. Forskjeller i myokardfunksjon mellom individer med LQT1 og LQT2 kan tyde på at mekaniske endringer i LQTS er genotypespesifikke.

 

UNIKARD har skrevet om studien i sin hjerteblogg fredag 29 mai.

Forsker Ida Skrinde Leren er også blitt intervjuet av forskning.no i april om lang QT-tid-syndrom.

Posted by: Piritta Jun 1, 2015

 

Studien til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg er omtalt i UNIKARD. Den ser på sammenheng mellom pumpefunksjon og fysisk arbeidskapasitet til venstre hjertekammer, og resultatene kan ha betydning for tidlig identifisering av hjertesviktpasienter med høy risiko.

Studien Global longitudinell strain av venstre ventrikkel er assosiert med fysisk arbeidskapasitet i sviktende hjerter med bevart og redusert ejeksjonsfraksjon ble først publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (online) i desember 2014.

Forfattere er Nina E. Hasselberg , Kristina H. Haugaa , Sebastian I. Sarvari , Lars Gullestad , Arne K. Andreassen , Otto A. Smiseth og Thor Edvardsen.Posted by: Piritta May 15, 2015

 

Center for Heart Failure Research invited clinicians and researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at the CHFR workshop: Mechanisms for Arrhythmias on May 8th at Oslo University Hospital Ullevål.

Centre PhD students Ida Skrinde Leren and Stian Ross presented their projects and Centre leader for Cardiology Research Kristina Haugaa and Hans Henrik Odland , MD, PhD were moderators. Many of the CCI members participated.

Professor Marc Vos from UMC Utrecht, the Netherlands, had an invited lecture titled "Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?"

Posted by: Piritta May 12, 2015

 

Centre for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 9. mai og kom på plass 230 med tiden 1:11:43. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet klokken 15.35 fra Louisesgate.

Dette er en enorm forbedring fra forrige år da laget kom på plass 348 med tiden 1:13:45. I år ble alle løpere belønnet med en medalje da laget klarte å løpe seg inn blant de 300 raskeste lag i sin klasse. CCI var på plass 456 av totalt 3141 lag som deltok i stafetten.

Følgende løpere representerte CCI; Samuell Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Jakub Czana, Jørn Bersvendsen, Eigil Samset, Øyvind Senstad Andersen, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Gabriel Balaban, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe, Andreas Heimdal og Kristin McLeod.

Posted by: Piritta May 11, 2015

 

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa er blitt intervjuet av Dagbladet om arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt. Sykdommen er arvelig. De siste årene har flere tilfeller av toppidrettsutøvere som plutselig faller om blitt omtalt i mediene. I noen tilfeller har årsaken vært ARVC.

- Tidligere har vi ikke hatt belegg for å si at du antakelig ikke bør trene om du har genfeilen, sier Kristina Haugaa, sisteforfatter av studien og overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

 

Dette er første gang det er vist at også personer som ikke har utviklet hjertesykdommen ARVC, men har genfeilen og sykdommen i familien, også får økt hjerterisiko med systematisk trening. - skriver Dagbladet lørdag 2. mai.

– For de aller fleste er idrett bra, men for en liten andel blir idrett feil, sier Haugaa til Dagbladet.

Posted by: Piritta May 5, 2015

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 

Øyvind Haugen Lie, MD, started as a PhD student in early May.

Associate Professor Kristina Herman Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

Posted by: Piritta May 4, 2015

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved senteret Jørg Saberniak er blitt intervjuet av UNIKARD om arytmogen høyre venrtikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt.

Symptomene man bør se etter er unormal hjertebank under fysisk aktivitet, hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til tap av bevisstheten, og uavklart hjertesvikt med symptomer som tungpust, sier førsteforfatter Jørg Saberniak til UNIKARD. Se hele videon på www.unikard.org.

Posted by: Piritta May 4, 2015

 

– Vi trenger mer kunnskap om hjerterytmeforstyrrelser og hvordan vi kan forutsi dem. Blir du først rammet, kan det fort være for sent. For å unngå at unge mennesker dør, er det viktig å kunne identifisere personer som har skjult hjertesykdom. Da er det også mulig å kunne starte forebyggende behandling, sier PhD student Ida Skrinde Leren i et intervju til www.forskning.no i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Både lang QT-tid-syndrom og arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), som hun også har forsket på, er arvelige hjertesykdommer som kan føre til livstruende hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Fordi sykdommene er sjeldne, har det liten hensikt å teste alle unge.

– Oppfølging av personer med genfeil gjør at vi kan oppdage sykdom på et tidlig stadium, sier Ida S. Leren.

Posted by: Piritta Apr 28, 2015

 

The CCI Workshop was held at Simula Research Laboratory this spring. Attendance was remarkable, as usual, and close to 50 of the centre members participated.

On the agenda were topics such as RV modeling, ARVC screening, important metrics in LA, mechanical simulations models and multi-modal imaging for scar detection.

An update on the progress of research projects and process in regards to the innovation pipeline was given.

Centre Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall held a presentation of the 3 year follow-up plan and future focus areas.

Posted by: Piritta Apr 28, 2015

 

 

Find us on facebook

Posted by: Piritta Apr 27, 2015

 

CCI gratulerer MD student Thomas Muri Stokke for bestått forskerlinjeeksamen!
Posted by: Piritta Apr 24, 2015

 

Seks forskningsmiljøer ved sykehuset ble premiert for fremragende forskningsartikler. Blant de er PhD student hos CCI, Jørg Saberniak.
Saberniak vant prisen for sin artikkel "Vigorous physical activity impairs myocardial function in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members", som ble publisert i European Journal of Heart Failure i desember 2014.

- Denne prisutdelingen gir anledning til å synliggjøre og formidle resultatene av noen av de aller beste forskningsprosjektene ved sykehuset. Artiklene blir valgt ut etter en grundig prosess og representerer under én prosent av artiklene som produseres fra OUS hvert halvår, sier forskningsdirektør Erlend Smeland. Prisene ble delt ut av administrerende direktør Bjørn Erikstein fredag 17. april.

Posted by: Piritta Apr 17, 2015

 

Wasim Zahid, lege og PhD student ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, var gjest hos Nytt på nytt (NRK1), fredag 17.04. Wasim Zahid var på lag sammen med Ingrid Gjessing Linhave og de ble kveldens vinnere mot Jenny Skavlan og Knut Nærum.

Wasim Zahid (@WasimZahid) er kjent som "twitterlegen" på mikrobloggintjenesten twitter. Han har gitt ut boken "På liv og død; en leges bekjennelser" og er i tillegg en fast spaltis i VG.

Posted by: Piritta Apr 17, 2015

 

Centre Post.doc Kristin McLeod attended the Cardiac Physiome workshop in Auckland, New Zealand in April.

The workshop focused on computational modeling in conjunction with experimental and clinical studies of cardiac physiology disease. Sessions cover molecular to whole-organ cardiac function and the Physiome Project.

Kristin McLeod presented her poster "Fast Sweeping vs. Fast Marching for Elkonal Methods of Electrophysiology - A Potential for Significantly More Efficient Computation?"
Authors: Kristin McLeod, Samuell Wall, Marcus Noack

Posted by: Piritta Apr 14, 2015

 

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at our workshop Mechanisms for arrhythmias.

The meeting takes place on Friday May 8th 2015 12.00 – 16.00
Oslo University Hospital Ullevål, Building 25 (”Laboratoriebygget”), Rødt Auditorium.

Invited lecture: Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?
Prof. Marc Vos, Division Heart and Lungs, UMC Utrecht, Utrecht, the Netherlands

As usual, several ongoing projects will be presented and discussed. 
Young investigators are especially invited to present ongoing projects 
– please contact Mathis Korseberg Stokke (m.k.stokke@medisin.uio.no) if you wish to present your data.

Registration deadline for all participants May 4, 2015
http://www.heartfailure.no/events/chfr_workshop_mechanisms_for_arrhythmias_2015.html

Full program will be announced on the CHFR webpage.

Posted by: Piritta Apr 13, 2015

 

Som et ledd i halvveisevalueringen hadde Center for Cardiological Innovation besøk av et evalueringspanel og representanter av Forskningsrådet.
Besøket tok plass torsdag 12. mars og CCI venter nå i spenning på resultatene.

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd ca. 3,5 år etter oppstart. Denne evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden.

Liv Jorunn Jenssen, spesialrådgiver hos Norges forskningsråd, med SFI-ordningen som et ansvarsområde, sier til CCI at SFI er en viktig ordning for NFR og naturlig nok har NFR en tett oppfølgning av prosjekter i denne skalaen.

Hun sier videre at også Forskningsrådet er spent på resultatene og utdyper at i tillegg til selve evalueringen er også erfaringen og lærdommen av en slik prosess viktig for sentrene.

Posted by: Piritta Apr 10, 2015

 


Det statlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, har lansert hjerteinfarkt-kalkulatoren på sine nettsider. Denne nye tjenesten er gratis, og kan gi brukeren et presist årstall på et eventuelt hjerteinfarkt. Det går også an å sammenligne ens biologiske alder og «hjertealder».

- I USA har de allerede en del nettester, og det er litt nytt for britene og for oss nordmenn. Men viser det seg at det har en positiv effekt, og at folk faktisk oppsøker lege og legger om livsstil etter å ha gjort testen, kan det jo spre seg, sier Thor Edvardsen, leder for kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

Individet som tar testen må selv legge inn data om alder, medisinsk historie, livsstil og familiær helsehistorie. Resultatet kalkulatoren fremviser er basert på denne dataen. Kjenner man til sitt blodtrykk og kolesterolnivå, blir resultatet mer nøyaktig.

- Fastleger og kardiologer har gjort denne typen tester på pasienter i årevis, så den bygger på kjente tabeller og risikomarkører. Så dette er ikke et skremselsmiddel, men en vitenskapelig basert test som jeg tror har mest positivt for seg. Men dette er et virkemiddel, det er ingen fasit, sier professor Edvardsen til Aftenposten.

Posted by: Piritta Mar 27, 2015

 


PhD student Trine S. Fink Håland presented her poster titled "Left ventricular longitudinal function is closely related to ventricular arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy" at the ACC Conference in San Diego on March 22nd.

The poster shows how patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) had reduced systolic function by global longitudinal strain, despite normal function by ejection fraction. It also shows that mechanical dispersion was a strong independent predictor of ventricular arrhythmias and was closely related to the extent of fibrosis.

PhD student Stian Ross also presented his poster at the ACC Conference.

Posted by: Piritta Mar 27, 2015

 

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is a genetic heart muscle disease with an increased risk of life threatening arrhythmias and sudden cardiac death. The mechanism behind the disease is complex and involves dysfunction in the glue between the heart muscle cells, which ultimately leads to severe damage of the cardiac muscles with potentially severe consequences. The disease is more commonly found in males and rather in teenagers and young adults then in the elderly population.

Athletic activity may increase the risk of life threatening arrhythmias in individuals with ARVC and these individuals are recommended to restrain from competitive sports. 110 ARVC individuals have been investigated in this study.

This study has been mentioned on www.unikard.org, a Norwegian organisation with focus on cardiovascular research. It was also one of the selected projects featured on the webpage for the South-Eastern Norway Regional Health Authority. The main author of this article is PhD student Jørg Saberniak, MD. Center Director of Cardiology Research, Kristina Haugaa, MD, PhD is the project manager.

Posted by: Piritta Mar 26, 2015

 

In the last decade, a new procedure named Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), has emerged as a solution for patients suffering from aortic stenosis. One of the challenges in the TAVI procedure is the sizing of the valve prosthesis, as the size of the aortic valve varies greatly between patients.

Researchers at CCI have created a 3D method for sizing the aortic valve automatically. The method has so far been evaluated on 16 patients with aortic stenosis, and showed good agreement with manual observers. These findings were presented at the European Society of Cardiology Congress (poster P3459) in Barcelona last year, and have been published in BMC Medical Imaging. GE Vingmed Ultrasound and CCI are working on commercializing the method, which will help bring it in to clinical practice.

This new method has also been noted by www.unikard.org
Picture of PhD student Jørn Bersvendsen.
Posted by: Piritta Mar 19, 2015

 

Center Post doc. Kristin McLeod presented her work on ARVC at the 
Society of Cardiovascular Magnetic Resonance conference in Nice last weekend.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is an inherited cardiomyopathy characterized by fatty and fibrotic replacement of cardiac tissue, which ultimately affects the structure, function and electrical propagation of the ventricles. Diagnosis of ARVC is challenging and is currently guided by the 2010 Task force criteria (2010TFC), which includes criteria identified from imaging, ECG and family history.

Her poster was titled: "Statistical analysis on ventricular shape of ARVC patients and correlation with clinical diagnostic indices." and was presented on Saturday February 7th.

Posted by: Piritta Feb 11, 2015

 

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 
Lars Andreas Dejgaard, MD, started as a PhD student in early February.

He will be focusing on the use of different echocardiographic techniques for assessment of the risk for sudden cardiac death in cardiomyopathies.

Associate Professor Kristina Hermann Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

Posted by: Piritta Feb 6, 2015

 

Echocardiography is one of the most powerful diagnostic and monitoring tools available to the modern emergency and critical care practitioner. It is now included in the universal definition of acute myocardial infarction (AMI), and in international guidelines regarding the management of cardiac arrest.

Read more about the use of echocardiography in the recently published article co-authored by Center Director Thor Edvardsen and Center Director of Cardiology Research Kristina HaugaaThe use of echocardiography in acute cardiovascular care: Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and the Acute Cardiovascular Care Association.

Posted by: Piritta Feb 4, 2015

 

CCI welcomes Eirik Nestaas, MD, PhD as a new team member.

His research focus as a postdoctoral research fellow at CCI will be on the use of deformation analysis by echocardiography in cardiac resynchronisation therapy (CRT). The overall goal will be to improve the selection of patients for CRT. His main area of expertise is deformation analysis by echocardiography.

Posted by: Piritta Jan 22, 2015

 

Patients with mutations in the lamin A/C gene (LMNA) constitute a small but important part (5% to 8%) of those with familial dilated cardiomyopathy. The cardiac phenotype is malignant and characterized by atrioventricular block, as well as supraventricular and ventricular arrhythmias, which often precede cardiac dilation. It is therefore important  to screen high-risk individuals in order to prevent sudden cardiac death.

Mechanical Dispersion by Strain Echocardiography: A Predictor of Ventricular Arrhythmias in Subjects With Lamin A/C Mutations has been published in JACC Cardiovascular Imaging. Authored by Center Director of Cardiology Research Kristina Haugaa, PhD student Nina Hasselberg and Center Director Thor Edvardsen.

Posted by: Piritta Jan 14, 2015

Heart SFI