2016

 

 

.......

Torsdag 17.11 ble det avholdt halvveisevaluering for PhD-prosjektene til Øyvind Lie, MD og Lars Dejgaard, MD.

PhD-prosjektet til Øyvind Lie  «Assessment of myocardial function and risk of ventricular arrhythmia in right ventricular cardiomyopathies» ble evaluert av seksjonsleder og overlege dr.med Erik Øie. Tilbakemeldingene var positive og Lie ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

PhD-prosjektet til Lars Dejgaard «Risk of sudden death in cardiomyopathies» ble evaluert av overlege dr.med Thomas von Lueder. Dejgaard fikk positive tilbakemeldinger og ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD og Thomas Helle-Valle MD, PhD.

Posted by: Piritta Nov 18, 2016

 

........

CCI welcomes new members.

Tove-Elizabeth Frances Hunt, MD recently started as a PhD-fellow at the center. Esther Scheirlynck, MD is visiting us from Belgia this Fall.

Posted by: Piritta Nov 10, 2016

 

 

Simula Research Laboratory hosted the CCI Workshop this Fall. New members were introduced and the current status for innovation in all Work Packages was presented. A few weeks prior to the workshop the Center hosted the annual SAB meeting and an overview of the feedback from the Scientific Advisory Board was presented during the workshop.

Posted by: Piritta Nov 7, 2016

 

......

The annual autumn meeting of the Norwegian Society of Cardiology was held at Fornebu this year.

The meeting was joined with the 4th Nordic Cardiac Imaging Meeting (NCI) organized as a collaboration of the Nordic working groups in echocardiography and cardiac imaging. The meetings were held from Wednesday 26th to Saturday 29th of October and they gathered an impressive number of cardiologists and radiologists from the Nordic countries.

Several center members were present contributing with talks, oral abstract presentations and chair duties.

Erik Kongsgård during his talk.
Posted by: Piritta Nov 7, 2016

 

 

Center Director for Cardiology Research Kristina Haugaa, MD, PhD and Ida Skrinde Leren, MD, PhD were interviewed by MedicalResearch.com for their recent study "ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC" published in JACC Cardiovascular Imaging.

 

"Further knowledge is needed regarding risk stratification of arrhythmic events in early ARVC. Our study indicates a possible role for evaluating subtle echocardiographic alterations at early stages as part of the evaluation of arrhythmic risk. Prospective studies following asymptomatic early ARVC subjects with repeated echocardiographies should be performed to evaluate potential prognostic markers of arrhythmias."

Posted by: Piritta Nov 4, 2016

 

Etter overrekkelsen av Inge Edler prisen. Fra venstre docent Carl Meurling, overlege Anders Roijer, professor Thor Edvardsen og overlege Martin Stagmo.

 

Thor Edvardsen, avd leder, Kardiologisk avdeling, OUS og senterleder for Center for Cardiological Innovation mottok Inge Edler prisen for fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling 21. okt. på Lunds Universitetssykehus i Sverige. Han holdt et prisforedrag om moderne metoder for å måle funksjonen til venstre hjertekammer.

Inge Edler var kardiolog i Lund og oppdaget medisinsk bruk av ultralyd og ekkokardiografi sammen med fysiker Hellmuth Herz. Ekkokardiografi er det viktigste diagnostiske verktøyet til kardiologer og Inge Edlers oppdagelse har vært ekstremt viktig for moderne kardiologi.

Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi, bl.a. Harvey Feigenbaum, Joe Kisslo, Liv Hatle, Jos Roeland, Roxy Senor och Mark Monaghan.

Posted by: Piritta Oct 31, 2016

 

 

Professor Otto Smiseth, klinikksjef for Hjerte-, lunge- og karklinikken på OUS og Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound presenterte samarbeidet mellom industrien og sykehuset i CCI under årets Corporation Innovation Day torsdag 20. oktober 2016 i Forskningsparken.

Samarbeidet mellom OUS og GEVU går tilbake flere tiår og har ført til en rekke innovasjoner. Tett dialog mellom leger og ingeniører har bidratt til at løsningene som har blitt utviklet gir verdi for både lege og pasient.

Posted by: Piritta Oct 27, 2016

 

From left: Professor Otto Smiseth, Erik Kongsgård, MD, PhD, Associate Professor Kristina H. Haugaa, Professor Cecilia Linde, Professor Francisco Leyva and Samuel Wall, PhD.

The experts in electrophysiology from the center’s Scientific Advisory Board visited CCI on Friday 21st of October. Professor Francesco Leyva and Professor Cecilia Linde were presented with the current status of the projects focusing on electrophysiology and the feedback was impressive. Several projects scored highly and the center received yet again praise for its efficient management structure. Professors Linde and Leyva deemed the collaboration across all partners as excellent, and the ability to foster new ideas and promote innovation received the highest mark. The high publication rate was noted and the follow-up and guidance of PhD-fellows was also valued as good.

Posted by: Piritta Oct 26, 2016

 

........

On Monday 10th of October Oslo University Hospital hosted a seminar entitled "Medical imaging in cardiac research". The meeting was organized by professor Ivar Sjaastad and researcher Emil Espe, both from the Institute for Experimental Medical Research.

Center director for CCI, professor Thor Edvardsen talked about clinical cardiac ultrasound research and during his talk he emphasized the importance of collaboration both among the leading centers at the hospital as well as with renowned international institutions, including hospitals, universities and other research centers.

Professor Thor Edvardsen and professor Ivar Sjaastad during the seminar.
Posted by: Piritta Oct 24, 2016
.......

Cand.med. Wasim Zahid ved Intervensjonssenteret  og Center for Cardiological Innovation forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial function by echocardiography for risk stratification in patients with heart disease, torsdag 6. oktober i Grønt auditorium på Rikshospitalet.

Wasim Zahid har sammen med sine kollegaer sett på ekkokardiografiske undersøkelser og dens evner til å gi mer presis informasjon om forskjellige hjertesykdommer, utvikling av sykdomsforløpet og prognosen fremover. Studiene viste at ekkokardiografi kan skille mellom pasienter med store og små infarkter, trange og tette årer, og identifisere pasienter med høyere dødsrisiko.

Zahid et co har også også sett på rollen til ekkokardiografi hos pasienter med carcinoid sykdom. En type kreftsykdom hvor svulstene produserer spesielle stoffer som kan påvirke og skade andre organer, inklusive hjertet. Studiene tydet på at ekkokardiografi og enkelte blodprøvemarkører kan identifisere høyrisikopasienter. Dette er et viktig funn ettersom det er nødvendig å kunne identifisere disse pasientene så tidlig i sykdomsforløpet som mulig for å sikre tettere oppfølging og behandling.


Posted by: Piritta Oct 14, 2016
......

Overlege Kristina Hermann Haugaa leder arbeidet på poliklinikken for pasienter med genetisk hjertesykdom på Rikshospitalet. For øyeblikket er det to leger og tre sykepleiere i deltidsstillinger som gjør arbeidet med å følge opp familiemedlemmer til pasienter som er blitt rammet av sjeldne genetiske hjertesykdommer.

​- Gjennom å ha denne poliklinikken har vi økt kunnskapen om en pasientgruppe hvor mange dessverre dør altfor unge. Man oppdager dessverre gjerne slik sykdom ved at noen får plutselig hjertestans, sier overlege Kristina H. Haugaa til Hedda Holth fra Oslo universitetssykehus.

Les hele saken på hjemmesiden til Oslo universitetssykehus.

Posted by: Piritta Oct 1, 2016
...........

 

Forrige uke samlet flere ledende internasjonale foredragsholdere i kardiologi og kardiovaskulær forskning seg på Holmenkollen under det årlige CHFR Symposiet for Hjertesvikt.

Flere av medlemmene i CCI presenterte sine postere og postdoktor Mathis Korseberg Stokke, som også er sentral i organiseringen av det årlige symposiet, sammen med assisterende professor Kristina H. Haugaa var chair for sessjonen om arytmier og resynkroniseringsterapi i hjertesvikt.

Senter PhD-stipendiat Øyvind Haugen Lie vant prisen for beste poster under sessjonen for diagnostiske og terapeutiske strategier for hjertesykdom med sin poster "V-3 QRS-duration of premature ventricular contractions relates to ventricular tachycardia in patients with outflow tract arrhythmia".

Symposiet, organisert i regi av Center for Heart Failure Research og Norheart, skaper et viktig sted for tilbakemeldinger, nettverk og samhandling med andre grupper og forskere i Norge og utlandet.

Posted by: Piritta Sep 29, 2016
.........15. september var det regionsmøte i kardiologi på Rikshospitalet, ledet av professor Thor Edvardsen og professor Sigrun Halvorsen. Møtet tok for seg siste nytt innen kardiologi og blant foredragsholdere var professor Otto Smiseth som presenterte de nye retningslinjene for diastolisk funksjon.

Smiseth er en av verdens ledende eksperter innenfor feltet og har nylig presentert de nye retningslinjene, utarbeidet i samarbeid med European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) og American Society of Echocardiography (ASE), på flere internasjonale konferanser.

 

Seksjonsleder for invasiv seksjon, overlege Lars Aaberge snakket om fremtidsperspektiver for utredning og behandling av TAVI, mens seksjonsoverlege for arrytmiseksjonen Erik Kongsgård snakket om kvalitetsmål for kardielle implantater og elektrofysiologiske prosedyrer.

Posted by: Piritta Sep 27, 2016

 

.........

On September 21-23 the 14th Annual CHFR Symposium on Heart Failure takes place at Holmenkollen Park Hotel in Oslo.

Several members of the CCI have important roles in the program, and Mathis Korseberg Stokke, postdoctoral fellow under the supervision of Professor Thor Edvardsen is one of the co-organizers of the Symposium.

The Symposium gathers leading international speakers in cardiology and cardiovascular research, creating an important place for feedback, networking and interaction with other groups and scientists in Norway and abroad.

Read the program here.

Posted by: Piritta Sep 16, 2016

 

....

Each year the European Society of Cardiology organizes the largest cardiovascular congress in the world, with more than 30 000 participants. As always the Center for Cardiology was well represented with numerous posters and talks.

This year the meeting took place in Rome, Italy.

Unikard was also present, documenting the various research groups presenting at the congress, including the CCI.

Posted by: Piritta Sep 16, 2016

 

......

Hvorfor har et idrettshjerte elemter i seg som minner om flere av de vanligste og mest alvorlige hjertesykdommene? - spør journalist Ola Jordheim Halvorsen i "Det siste slaget" publisert i magsinet D2.

Ordet trening dukker oftere og oftere opp i samtaler med hjertesyke pasienter - sier både professor Thor Edvardsen og overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa til D2.
- Vi tror og håper at vi etterhvert kan bekrefte eller avkrefte et noen kan få kardiomyopati - hjertesvikt- uten annen årsak enn at man har trent beinhardt over lang tid - fortsetter Edvardsen og Haugaa.

Sentralt her er arr i hjertet, årsaket av mulig celledød i hjertemuskulaturen som følge av hard trening. En unik MR-metode for å oppdage mikroarr samt følsomme ultralydmaskiner blir brukt i jakten på svarene.

Foto av Sigurd Fandango

 

 

Posted by: Piritta Jul 7, 2016

 

....

-Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudenten er, og jeg får mye utbytte av det selv, sier Haugaa til Guro Flinterud fra UiO etter at Haugaa mottok 12. semesterstudentenes undervisningsprisen for våren 2016.

Haugaa er opptatt av god takhøyde og dialog med sine studenter og husker selv de beste lærerene fra sin studietid som dem som klarte å skape engasjement i undervisningen.

-Jeg starter dagen med å lese journalene til alle pasientene som ligger inne ved kardiologisk avdeling og noterer meg dem som har sykdommer og symptomer som passer til dagens tema. Når pasienten har samtykket kopierer jeg alle EKG til dagens pasienter så jeg kan vise dem for studentene etter undersøkelsen. Så tar jeg imot studentene og vi går kort igjennom dagens tema, og hva som er viktig i anamnesen for akkurat dagens tema, forteller Haugaa om hvordan hun legger opp undervisningen til Flinterud fra UiO.

Les mer om intervjuet med kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa i nyhetsbrevet fra Hjerte-, lunge- og karklinikken. Du kan også lese om disputasen til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg og besøket fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Posted by: Piritta Jun 30, 2016

 

......

Senterleder professor Thor Edvardsen, MD, PhD er også avdelingsleder for kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han har jobbet med kardiologi for 20 år og er stolt over å være ansatt på OUS.

Mest av alt er han stolt og imponert over de flinke ansatte i hans avdeling som i følge Edvardsen er ekstremt dedikerte og genuint opptatte av å gjøre en god jobb. Det er lett å være sjef når ansatte elsker jobben de gjør - sier Edvardsen i et videointervju med Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

OUS har en lang tradisjon med doktorgrader og prof Edvadsen har vært bi- eller hovedveileder for 18 stipendiater som har fullført en PhD de siste ti årene. Til tross for at Edvardsen har ca 200 internasjonale publikasjoner bak seg, er det stadig like givende å få akseptert en artikkel i et medisinsk tidsskrift, spesielt da det oftest foreligger flere år med forskning og arbeid i bakgrunn.

Takket være tildelt finansiering fra Norges forskningsråd har CCI som et SFI-senter klart å løfte frem flere dyktige stipendiater med høy vitenskapelig produksjon og i samarbeid med industrien har senteret vært delaktig i utvikling av nye produkter innenfor hjerteultralyd som har nådd markedet og sikret bedre pasientbehandling.

Posted by: Piritta Jun 23, 2016

 

.........

CCI welcomes Kristian Valen-Sendstad as a member at CCI.

Kristian is a research scientist in the Computational Cardiac Modeling Department at Simula Research Laboratory, Norway. During the first stages of his scientific career, Kristian's work focused around development of open-source numerical algorithms for solving the Navier-Stokes equations that governs fluid flow. The developed fluid flow solvers were later used to study blood flow in sick balloon-shaped blood vessels inside the brain (aneurysms) that can burst and cause stroke. Over the years Kristian has been working on investigating the extent and role of turbulent-like flows in the cardiovascular system. Kristian has primarily had impact on the scientific fields of vascular biology, biomechanics and neuroradiology.


Posted by: Piritta Jun 20, 2016
......

CCI welcomes Brede Kvisvik a new member.

Brede Alexander Kvisvik, MD is a PhD scholar at University in Oslo/Akershus University Hospital.

He got his medical degree at NTNU in Trondheim in 2010 and did his internship at Akershus University Hospital in Lørenskog. 
Kvisvik did his clinical rotation for 2 years in the medical departments at Akershus University Hospital. 
He joined the Cardiological Research group at Akershus University Hospital as a PhD fellow in January 2014. His PhD research is focused on advances in both high-sensitivity Troponins and echocardiography in the assessment of myocardial function.

Supervisors are: Jørgen Gravning, MD, PhD and Helge Røsjø, MD, PhD.

Posted by: Piritta Jun 20, 2016

 

.. Jeg er imponert over kvaliteten og det høye samarbeidsnivået som ble vist frem under årets Site Visit hos CCI – sier avdelingsdirektør i Norges forskningsråd Kai Mjøsund etter besøket.

Det som kanskje imponerte mest, i tillegg til den meget anerkjente forskningen, er de relativt raske resultatene som skapes ved at næringsliv, sykehus og universitet samarbeider så tett - fortsetter Mjøsund.
Han trekker spesielt frem CCI's evne til å kommersialisere nye produkter som bidrar til bedre pasientbehandling.
Posted by: Piritta Jun 9, 2016

 

....

CCI welcomes Aslak Wigdahl Bergersen as a center member.

Bergersen is a Research Trainee at Simula Research Laboratory where he has previously studied blood flow in the major feeding arteries to the brain.

In particular, he investigated how flow instabilities are correlated with the initiation of sick arteries, brain aneurysms. Future projects will be on development of computational fluid structure interaction tools that allows for realistic simulations of heart flows.

Posted by: Piritta Jun 9, 2016

 

....

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification, onsdag 15. juni i Blått auditorium på Rikshospitalet.
Prøveforelesningen begynner klokken 10.15 og disputasen begynner klokken 12.15.

Leren har sammen med andre sentermedlemmer forsket på de arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS). Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

En av studiene i denne doktorgraden indikerte at effekten på hjerterytmeforstyrrelsene var avhengig av hvilken type betablokker pasientene brukte. Betablokkeren nadolol så ut til å ha bedre behandlingseffekt med tanke på å undertrykke og beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de betablokkerne som tradisjonelt har vært mest brukt. Dette funnet vil ha betydning for behandlingen av disse pasientene.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Posted by: Piritta Jun 8, 2016

 

..

CCI welcomes Sigmund Rolfsjord as a new member.

He is currently a PhD fellow at the DSB Lab, University of Oslo, in collaboration with the Intervention Centre and GE Healthcare.

Sigmund Rolfsjord graduated in 2014 with a M.Sc. degree in Computer science from the University of Oslo, with a thesis on automatic cell classification from microscopy imaging. His current research is focused on image fusion, from ultrasound and computed tomography (CT) data. His primary interests are in the fields of computer vision and machine learning.

Posted by: Piritta Jun 6, 2016

 

La oss bygge SFI-ordningen opp, ikke ned - sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han besøkte Rikshospitalet og CCI fredag 21. mai.

Kunnskapsministeren fikk overrakt en rapport publisert av Forskningsrådet som viser resultater fra de første 14 sentrene i SFI-ordningen. Rapporten viser at sentrene har bidratt til sterke og gode samarbeidsrelasjoner mellom fremragende forskningsmiljøer og næringsliv.
Dette skaper innovasjon.
Blant annet er deler av ultralydapparatet Vivid E95 utviklet i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound, Rikshospitalet og forskere ved CCI et godt eksempel på dette.

- Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde svært mange liv over hele verden. Ultralydapparatet er hjertelegers viktigste verktøy, og når vi får så klare bilder som dette har det stor betydning for å gi riktig diagnose og behandling, sier professor i kardiologi og senterleder ved CCI, Thor Edvardsen til Norges forskningsråd.

Posted by: Piritta May 23, 2016

CCI welcomes Ole Jakob Elle as a new member.

Ole Jakob Elle is Head of Technology Research at The Intervention Centre, Oslo University Hospital and also holds an Adjunct Associate Professorship at Department of Informatics, University of Oslo. The Section for Technology Research at The Intervention Centre aims to develop cutting-edge technological solutions supporting the whole chain from patient diagnostic to treatment.

Elle has established a broad international network within image guided surgery, both academic and industrial through participation from The Intervention Centre, OUH as a partner in four EU-funded projects:
ARISER-Augmented Reality in Surgery
SCath-Smart Catheterization
IIIOS-Integrated Intraoperative Imaging Operating System
I-SUR – Intelligent Surgical Robotics

Posted by: Piritta May 22, 2016

 

Nina Eide Hasselberg, medical doctor and PhD fellow at the CCI and the Dept of Cardiology, Rikshospitalet, defended her PhD-thesis «Echocardiographic assessment of left ventricular function and clinical outcome in heart failure» on Wednesday April 27th 2016.
Her supervisors have been associate professor Kristina H. Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

The PhD-thesis consists of echocardiographic studies investigating how speckle-tracking strain can assess myocardial function and prognosis in patients with heart failure.

In summary, Hasselberg and co-workers conclude that echocardiographic strain can identify regional and global myocardial dysfunction and assess the risk of harmful events in heart failure. Their results promote the use of strain as part of disease monitoring and as a diagnostic and prognostic tool to better choose correct treatment in heart failure patients.

Posted by: Piritta May 20, 2016

 

CCI welcomes Kaja Kvåle, a new Ph.D. fellow, to the center.

She is pursuing her Ph.D. at the University of Oslo in collaboration with GE Healthcare in cardiac ultrasound.
Kvåle has a M.Sc. degree in Biophysics-and Medical Technology from NTNU, finished January 2014.
Her interest in ultrasound comes from working on her master’s thesis which focused on ultrasound strain imaging of brain tumors.
Kaja joined the CCI as a Ph.D. fellow in May 2016, and her doctoral studies will focus on visualization and quantification of ischemia in the myocardium.

Posted by: Piritta May 19, 2016

 

CCI welcomes Mathis Korseberg Stokke as a postdoctoral fellow to the center.

Stokke`s research interests are arrhythmias and cardiac electrophysiology, with a focus on mechanisms for triggered arrhythmias. In collaboration with leading experts abroad he has used animal models, including genetically modified mice to explore basic aspects of arrhythmias. In collaboration with associate professor Kristina Haugaa, MD, PhD and professor Thor Edvardsen, MD, PhD, Stokke has aimed to combine clinical data and basic science in a translational approach. This work will now continue at CCI, where his focus will be on genetic cardiology, mechanisms for arrhythmias and mechanolectrical interactions in the heart.

Posted by: Piritta May 11, 2016

 

Center for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 7. mai og kom på plass 248 med tiden 1:13:38. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet fra Louisesgate.

I stafetten deltok Samuel Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Øyvind Lie, Ida Skrinde Leren, Mathis Korseberg Stokke, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Kristin McLeod, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe og Margareth Ribe.

Bilde av Samuel Wall er fra Holmenkollstafetten 2015
Posted by: Piritta May 9, 2016

 

 

CCI congratulates Nina Eide Hasselberg for succesfully defending her PhD thesis "Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure" on Wednesday 27th of April.
Nina Hasselberg, MD, PhD together with Professor Thor Edvardsen, Associate professor Kristina Haugaa and two of Hasselberg's opponents Associate professor Ruxandra Oana Jurcut and Professor Jutta-Bergler Klein.

Posted by: Piritta Apr 29, 2016

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at their workshop Mechanisms for arrhythmias.

Invited lecture by Gaetano De Ferrari fra Pavia, Italy.

The meeting takes Place on Thursday 21st of April at 12.00 – 16.00
Location: Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Seminarrom 2.

Among the presenters is Center PhD fellow Lars Dejgaard, who will be talking about Mitral Annulus Disjunction and Risk of Arrhythmias.

Center director of Cardiology Research, Kristina Haugaa together with Mathis Korseberg Stokke, MD, PhD are in the organization committee. Mathis Korseberg Stokke will also begin as a postdoc at CCI in May.

Posted by: Piritta Apr 18, 2016

 

 

Unikard har omtalt studiene til senter PhD-stipendiater Siri Kallhovd og Jørg Saberniak, som begge har forsket på ARVC (arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati). Dette er en arvelig hjertemuskelsykdom som kan medføre plutselig hjertestans og er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Under sykdomsprosessen blir muskelceller i hjertet i både høyre og venstre hjertekammer gradvis erstattet av fett og bindevev. Dette forårsaker at hjertets pumpeevne svekkes betydelig og bidrar til økt risiko for alvorlige  hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.

Rytmeforstyrrelsene ved ARVC kan oppstå i utløpstrakten til høyre hjertekammer og i sykdommens tidlige faser er den vanskelig å skille fra mer ufarlige hjerterytmeforstyrrelser fra samme område, omtalt som ventrikkeltakykardi i utløpstrakten til høyre ventrikkel (RVOT-VT). Å stille feil diagnose kan ha store konsekvenser, ettersom ARVC og RVOT-VT  behandles på ulike måter. Nå har forskere ved CCI vist at hjerteultralyd, hjerte-MR  og 24 timers EKG kan være nyttige verktøy for å stille sikkere diagnose og for å kunne gi målrettet behandling.

Les omtalen og se videoen på unikard.org

Siri Kallhovd ble tildelt tredje pris for unge forskere for sin studie under E-Health and Bioengineering -konferansen i Iasi i november 2015.
Jørg Saberniak ble tildelt pris for fremragende forskningsartikkel av Oslo universitetssykehus for en tidligere studie rundt ARVC i april 2015.

Posted by: Piritta Apr 15, 2016

 

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure, onsdag 27. april. Hennes hovedveileder er førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa.

Nina Eide Hasselberg har i sin avhandling, sammen med flere medarbeidere fra senteret, brukt hjerteultralyd med nye analysemetoder som kalles deformasjon (engelsk: strain), til å vurdere pasientens arbeidskapasitet og risiko for hjerterytmeforstyrrelse og død.

Hos pasienter med hjertesviktpacemaker var de nye ultralyd-analysemetodene det beste verktøyet til å forutsi økt risiko for død, hjertetransplantasjon eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Funnet er viktig idet disse hendelsene er fryktede og vanlige komplikasjoner ved hjertesvikt. Forskerne foreslår at de nye ultralyd-analysemetodene bør inngå i pasientvurderingen for å optimalisere behandlingen. Blant annet innebærer det å in-operere en hjertestarter til de pasientene med høyest risiko for plutselig hjertedød.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Posted by: Piritta Apr 15, 2016

 

Check out the Annual Report 2015 :)
Posted by: Piritta Mar 31, 2016

 

Liubov Nikitushkina has been a PhD fellow at the Intervention Centre, Rikshospitalet University Hospital since December 2015. Her doctoral studies are focused on the development of improved methods for myocardial stress estimation and investigation of the relation between myocardial stress and remodeling. She works under the guidance of Prof.Ole Jacob Elle and Dr.Espen Remme.

She became a member in the CCI since she also collaborates on CCI projects with center members regarding myocardial stress estimation and remodeling.

Posted by: Piritta Feb 29, 2016

 

Center PhD fellow Jørg Saberniak is the first author for the article "Comparison of patients with early-phase arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and right ventricular outflow tract ventricular tachycardia" published in the online edition of European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 21st of February.

The aim of the study was to distinguish early-phase ARVC from RVOT-VT patients by comparing electrocardiogram (ECG) parameters and morphological right ventricular (RV) abnormalities.The conclusion was that patients with early-phase ARVC had structural abnormalities with lower RVEF, increased RVD, and pronounced RVMD in addition to lower %PVC by Holter compared with RVOT-VT patients.
These parameters can help correct diagnosis in patients with unclear phenotypes.

Posted by: Piritta Feb 23, 2016

 


 

I løpet av det siste året har forskning ved CCI fått mye oppmerksomhet og UNIKARD, som jobber for bedre kvalitet og økt satsning på kardiovaskulær forskning, er blant de som har skrevet mye om resultatene fra forskerne ved CCI. Flere av disse studiene er også publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter innen hjerte- og karsykdom.

Mange av senterets PhD-stipendiater er blitt intervjuet og viktig, ny kunnskap om sjeldne genetiske hjertesykdommer som CPVT, ARVC og langt QT-tid-syndrom er blitt formidlet til et større publikum.

Økt kunnskap har ført til utvikling av nye ultralydmetoder som kan bidra til å påvise sykdomstegn ved genetiske hjertesykdommer tidligere og vurdere enkeltpasienters risiko for plutselig død. Blant annet er det vist at ujevn hjertekontraksjon er en risiko for hjerterytmeforstyrrelse og at ultralyd måler dette bedre enn de metodene som i dag brukes.

Posted by: Piritta Feb 19, 2016

 

Hermenegild Arevalo started as a postdoctoral fellow at Simula Research Laboratory earlier this year. His project will be focusing on the development of a virtual electrophysiology lab that can predict arrhythmia susceptibility in patients with myocardial infarction.

In 2015 he won the Young Investigator Award at the Heart Rhythm Scientific Sessions in Boston for his clinical research, “Virtual Electrophysiological Study Improves Risk Prediction of Adverse Cardiac Events in Post-Infarction Patients.”.

Posted by: Piritta Feb 19, 2016

 

Anna Isotta Castrini, MD is currently visiting CCI and is working as a Research Fellow at Oslo University Hospital.

Her work focuses on echocardiographic study of cardiomyopathies, with emphasis on ARVC/D patients.

Her supervisors are Associated Professor Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

Posted by: Piritta Feb 18, 2016

Heart SFI