Members of CCI in media during 2018

We're also on Facebook, search for Center for Cardiological Innovation

 

 


Trine Fink Håland, MD, PhD har disputert. Unikard omtaler hennes avhandling.

Hjerteultralyd avslører fibrose og flimmerrisiko ved hypertrofisk kardiomyopati
www.unikard.org       17.10.2018

 

Sentermedlem Pål Brekke, MD, PhD er blitt intervjuet av Titan for hans deltagelse i BigMed prosjektet som er en storsatsing på presisjonsmedisin og stordatametoder i helsevesenet. Satsingen styres av Oslo universitetssykehus (OUS), og UiO er blant partnerne.
Her ønsker man i første omgang å ta denne teknologien i bruk for pasienter med hypertrofisk kardiomyopati. Det er en sykdom hvor hjertemuskelen er fortykket. Sykdommen skyldes defekter i gener og er ofte arvelig. Mutasjoner som kan føre til utvikling av sykdommen finnes hos ca. 0,5 prosent av befolkningen. Tilstanden er en vanlig årsak til plutselig hjertedød hos personer under 40 år. - skriver Gunnhild Haugnes i Titan.
Teknologien som tolker alle pasientjournaler
www.titan.uio.no        04.09.2018

 

Espen Bøe, MD, PhD har disputert. Unikard omtaler hans avhandling.

Pacemarker med CRT kan rette opp ledningsforstyrrelser i hjertet
www.unikard.org        22.06.2018

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa, MD, PHD er tildelt Early Career Award.
Klungland, Haugaa og Westlye årets fremragende forskere
www.oslo-universitetssykehus.no    08.06.2018

 

Nina Eide Hasselberg, MD, PhD er tildelt pris for fremragende forskningsartikkel for studien " Lamin A/C cardiomyopathy: young onset, high penetrance, and frequent need for heart transplantation" publisert i European Heart Journal.
Priser til halvårets fremragende forskningsartikler
www.oslo-universitetssykehus.no      25.05.2018

 

"Lamin A/C-mutasjon kan gi plutselig hjertedød uten forutgående symptomer eller tegn på dilatert kardiomyopati. Familiescreening kan være nyttig for å avdekke tidlig sykdom hos asymptomatiske bærere."
Screening kan forebygge plutselig død
www.tidsskriftet.no         08.05.2018

 

 

"Et normalt svangerskap er en stresstest for mange av kroppens organer, spesielt for hjertet. For de fleste unge kvinner med et frisk hjerte går dette bra. Dersom kvinnen derimot har en underliggende hjertesykdom kan et svangerskap være en for stor påkjenning for hjerte, og man kan utvikle alvorlig hjertesykdom i graviditeten. Disse svangerskapene kan være utfordrende, og krever individuell behandling og oppfølging av ulike spesialister. Men, under de rette betingelser, god oppfølging og behandling kan de fleste av også disse kvinnene gå gravide og føde trygt."
Hvor trygt er det å være gravid og ha en hjertesykdom
www.oslo-universitetssykehus.no      01.04.2018

 

"En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av skjelettmuskelaffeksjon, og plutselig hjertedød kan være første tegn på kardiomyopati. For å iverksette behandling og forebyggende tiltak mot livstruende kardiale hendelser er det nødvendig med økt oppmerksomhet blant allmennleger og spesialister."
Kardiomyopati ved arvelig skjelettmuskeldystrofi
www.tidsskriftet.no          08.01.2018


Heart SFI