CCI in the media during 2017

We're also on Facebook, search for Center for Cardiological Innovation

 

 


Forskere hos Simula og CCI har skrevet om kalsiumhåndtering i hjertemuskelceller.
Simuleringsmodeller avslører viktige mekanismer i syke hjerter
www.unikard.org           24.04.2017

Studien til senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen er omtalt i Unikard
Måler fylningstrykk nøyaktig med hjerteultralyd
www.unikard.org          24.04.2017

Studien til Ida Skrinde Leren, MD, PhD er omtalt i Unikard.
Kan vurdere risiko for rytmeforstyrrelser ved ARVC med kombinert EKG og ultralyd
www.unikard.org         14.04.2017

Studien til senter Postdoc Kristin McLeod er omtalt i Unikard.
Lovende ny modelleringsmetode basert på MR kan bidra til å avsløre sjelden hjertemuskelsykdom
www.unikard.org         11.04.2017
CCI skriver i hjerteforum
www.forskningsradet.no      05.04.2017

Har utviklet modell for personlige datahjerter
www.titan.uio.no      20.03.2017

Styremedlem i CCI, Theis Tønnessen, er blitt valgt til månedens forsker
Månedens forsker: Theis Tønnessen
www.unikard.org        01.02.2017

... Styremedlem i CCI, Theis Tønnessen, ble månedens forsker
- Hjertesviktforskning litt som å bygge en vegg
www.oslouniversitetssykehus.no      18.01.2017


Heart SFI