News

 


.........

Flere sentermedlemmer bidro med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016 i årets første utgave av Hjerteforum.
Du kan lese alle sammen med tillatelse fra Norsk cardiologisk selskap (NCS), linkene finner du i tekstene under. Blant bidragsytere er PhD-stipendiater, overleger og senterleder Thor Edvardsen.

Senter postdoc Mathis K. Stokke skriver om mikrovolt T-bølgealternans mens senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa tar for seg arytmirisiko og vurdering ved forskjellige kardiomyopatier. Lars Gunnar Klæboe, som også presenterte sin poster under AHA Scientific Sessions 2016 har skrevet et referat om nytten av strain-analyser ved ulike kardiale tilstander belyst under sesjonen for "Myocardial strain imaging" under samme kongresse.

Posted by: Piritta Mar 21, 2017

 

......

Under fredagens stabsmøte for ansatte ved Rikshospitalet snakket senterledelsen og PhD-stipendiat Øyvind H. Lie om hjertets genetikk, trening og plutselig død.

Forskning ved CCI har de siste årene bidratt med mye ny kunnskap om genetiske hjertesykdommer og diagnostisering av disse.

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa og professor Thor Edvardsen har, sammen med flere andre europeiske eksperter, nylig publisert et ekspert konsensus dokument på vegne av European Association of Cardiovascular Imaging.


Retningslinjene omhandler bruk av bildebehandling i diagnostisering arytmogen kardiomyopati. «Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging» er publisert i Eur Heart J Cardiovasc Imaging. (2017 Jan 9. pii: jew229. doi: 10.1093/ehjci/jew229.)
Artikkelen (dokumentet) gir kliniske anbefalninger til hvordan å bruke multi-modal bildebehandling i de forskjellige aspektene ved arytmogen kardiomyopati, inkludert diagnose, screening av familiemedlemmer, oppfølgning, risikovurdering og differensialdiagnose.

Posted by: Piritta Feb 6, 2017

 

........

M.Sc. Gabriel Balaban at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D: Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics.

Time for the trial lecture is set at 10.00 o'clock on Tuesday 10th of January at "Storstua" Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu. The dissertation will take place in the same room at 13.00 o'clock.

 

Posted by: Piritta Jan 2, 2017

 

........

One of the largest gatherings in the field of cardiovascular imaging, EuroEcho-Imaging Conference, was held in Leipzig, Germany this year. More than 3 200 healthcare professionals from over 90 countries met for a 4-day long scientific exchange. Several Center members participated, presenting the data from recent studies.

During the conference it was announced that Center Director Thor Edvardsen has become the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). This is an enormous honor and is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. Professor Edvardsen won the Inge Edler prize earlier on this year. The award is given for outstanding contribution in the field of echocardiography.

Professor Otto Smiseth was rewarded with EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging during the conference.

Posted by: Piritta Dec 30, 2016

 

..............

CCI congratulates to center director Thor Edvardsen who was announced as the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) during the EuroEcho conference!

This is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. EACVI is the world leading organization for cardiovascular imaging, promoting excellence in clinical diagnosis, research, technical development and education in cardiovascular imaging in Europe.

Professor Edvardsen, who has previously been Chair of the EACVI Scientific Documents Committee, is also Head of Department of Cardiology at Oslo University Hospital.

Posted by: Piritta Dec 9, 2016

 

......

AHA Scientific Sessions took place in mid-November in New Orleans, Louisiana, USA. Several center members participated and presented the most recent results of their research. Read the program here.

Some of the highlights include results showing that strain by FTMRI in combination with noninvasive LV pressure demonstrates marked asymmetry in distribution of segmental work in patients with LBBB, and that mechanical dispersion by speckle tracking echocardiography is associated with adverse outcome in conservatively treated patients with aortic stenosis independently of left ventricular ejection fraction and age.

Posted by: Piritta Dec 9, 2016

 

.......

Torsdag 17.11 ble det avholdt halvveisevaluering for PhD-prosjektene til Øyvind Lie, MD og Lars Dejgaard, MD.

PhD-prosjektet til Øyvind Lie  «Assessment of myocardial function and risk of ventricular arrhythmia in right ventricular cardiomyopathies» ble evaluert av seksjonsleder og overlege dr.med Erik Øie. Tilbakemeldingene var positive og Lie ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

PhD-prosjektet til Lars Dejgaard «Risk of sudden death in cardiomyopathies» ble evaluert av overlege dr.med Thomas von Lueder. Dejgaard fikk positive tilbakemeldinger og ligger godt an med sin progresjon. Hans hovedveileder er førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, MD, PhD og biveileder professor Thor Edvardsen, MD, PhD og Thomas Helle-Valle MD, PhD.

Posted by: Piritta Nov 18, 2016

 

........

CCI welcomes new members.

Tove-Elizabeth Frances Hunt, MD recently started as a PhD-fellow at the center. Esther Scheirlynck, MD is visiting us from Belgia this Fall.

Posted by: Piritta Nov 10, 2016

 

 

Simula Research Laboratory hosted the CCI Workshop this Fall. New members were introduced and the current status for innovation in all Work Packages was presented. A few weeks prior to the workshop the Center hosted the annual SAB meeting and an overview of the feedback from the Scientific Advisory Board was presented during the workshop.

Posted by: Piritta Nov 7, 2016

 

......

The annual autumn meeting of the Norwegian Society of Cardiology was held at Fornebu this year.

The meeting was joined with the 4th Nordic Cardiac Imaging Meeting (NCI) organized as a collaboration of the Nordic working groups in echocardiography and cardiac imaging. The meetings were held from Wednesday 26th to Saturday 29th of October and they gathered an impressive number of cardiologists and radiologists from the Nordic countries.

Several center members were present contributing with talks, oral abstract presentations and chair duties.

Erik Kongsgård during his talk.
Posted by: Piritta Nov 7, 2016

 

 

Center Director for Cardiology Research Kristina Haugaa, MD, PhD and Ida Skrinde Leren, MD, PhD were interviewed by MedicalResearch.com for their recent study "ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC" published in JACC Cardiovascular Imaging.

 

"Further knowledge is needed regarding risk stratification of arrhythmic events in early ARVC. Our study indicates a possible role for evaluating subtle echocardiographic alterations at early stages as part of the evaluation of arrhythmic risk. Prospective studies following asymptomatic early ARVC subjects with repeated echocardiographies should be performed to evaluate potential prognostic markers of arrhythmias."

Posted by: Piritta Nov 4, 2016

 

Etter overrekkelsen av Inge Edler prisen. Fra venstre docent Carl Meurling, overlege Anders Roijer, professor Thor Edvardsen og overlege Martin Stagmo.

 

Thor Edvardsen, avd leder, Kardiologisk avdeling, OUS og senterleder for Center for Cardiological Innovation mottok Inge Edler prisen for fremragende innsats for ekkokardiografiens utvikling 21. okt. på Lunds Universitetssykehus i Sverige. Han holdt et prisforedrag om moderne metoder for å måle funksjonen til venstre hjertekammer.

Inge Edler var kardiolog i Lund og oppdaget medisinsk bruk av ultralyd og ekkokardiografi sammen med fysiker Hellmuth Herz. Ekkokardiografi er det viktigste diagnostiske verktøyet til kardiologer og Inge Edlers oppdagelse har vært ekstremt viktig for moderne kardiologi.

Prisen ble første gang utdelt i 1990 og har siden blitt gitt til flere kjente personer innen ekkokardiografi, bl.a. Harvey Feigenbaum, Joe Kisslo, Liv Hatle, Jos Roeland, Roxy Senor och Mark Monaghan.

Posted by: Piritta Oct 31, 2016

 

 

Professor Otto Smiseth, klinikksjef for Hjerte-, lunge- og karklinikken på OUS og Eigil Samset fra GE Vingmed Ultrasound presenterte samarbeidet mellom industrien og sykehuset i CCI under årets Corporation Innovation Day torsdag 20. oktober 2016 i Forskningsparken.

Samarbeidet mellom OUS og GEVU går tilbake flere tiår og har ført til en rekke innovasjoner. Tett dialog mellom leger og ingeniører har bidratt til at løsningene som har blitt utviklet gir verdi for både lege og pasient.

Posted by: Piritta Oct 27, 2016

 

From left: Professor Otto Smiseth, Erik Kongsgård, MD, PhD, Associate Professor Kristina H. Haugaa, Professor Cecilia Linde, Professor Francisco Leyva and Samuel Wall, PhD.

The experts in electrophysiology from the center’s Scientific Advisory Board visited CCI on Friday 21st of October. Professor Francesco Leyva and Professor Cecilia Linde were presented with the current status of the projects focusing on electrophysiology and the feedback was impressive. Several projects scored highly and the center received yet again praise for its efficient management structure. Professors Linde and Leyva deemed the collaboration across all partners as excellent, and the ability to foster new ideas and promote innovation received the highest mark. The high publication rate was noted and the follow-up and guidance of PhD-fellows was also valued as good.

Posted by: Piritta Oct 26, 2016

 

........

On Monday 10th of October Oslo University Hospital hosted a seminar entitled "Medical imaging in cardiac research". The meeting was organized by professor Ivar Sjaastad and researcher Emil Espe, both from the Institute for Experimental Medical Research.

Center director for CCI, professor Thor Edvardsen talked about clinical cardiac ultrasound research and during his talk he emphasized the importance of collaboration both among the leading centers at the hospital as well as with renowned international institutions, including hospitals, universities and other research centers.

Professor Thor Edvardsen and professor Ivar Sjaastad during the seminar.
Posted by: Piritta Oct 24, 2016
.......

Cand.med. Wasim Zahid ved Intervensjonssenteret  og Center for Cardiological Innovation forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial function by echocardiography for risk stratification in patients with heart disease, torsdag 6. oktober i Grønt auditorium på Rikshospitalet.

Wasim Zahid har sammen med sine kollegaer sett på ekkokardiografiske undersøkelser og dens evner til å gi mer presis informasjon om forskjellige hjertesykdommer, utvikling av sykdomsforløpet og prognosen fremover. Studiene viste at ekkokardiografi kan skille mellom pasienter med store og små infarkter, trange og tette årer, og identifisere pasienter med høyere dødsrisiko.

Zahid et co har også også sett på rollen til ekkokardiografi hos pasienter med carcinoid sykdom. En type kreftsykdom hvor svulstene produserer spesielle stoffer som kan påvirke og skade andre organer, inklusive hjertet. Studiene tydet på at ekkokardiografi og enkelte blodprøvemarkører kan identifisere høyrisikopasienter. Dette er et viktig funn ettersom det er nødvendig å kunne identifisere disse pasientene så tidlig i sykdomsforløpet som mulig for å sikre tettere oppfølging og behandling.


Posted by: Piritta Oct 14, 2016
......

Overlege Kristina Hermann Haugaa leder arbeidet på poliklinikken for pasienter med genetisk hjertesykdom på Rikshospitalet. For øyeblikket er det to leger og tre sykepleiere i deltidsstillinger som gjør arbeidet med å følge opp familiemedlemmer til pasienter som er blitt rammet av sjeldne genetiske hjertesykdommer.

​- Gjennom å ha denne poliklinikken har vi økt kunnskapen om en pasientgruppe hvor mange dessverre dør altfor unge. Man oppdager dessverre gjerne slik sykdom ved at noen får plutselig hjertestans, sier overlege Kristina H. Haugaa til Hedda Holth fra Oslo universitetssykehus.

Les hele saken på hjemmesiden til Oslo universitetssykehus.

Posted by: Piritta Oct 1, 2016
...........

 

Forrige uke samlet flere ledende internasjonale foredragsholdere i kardiologi og kardiovaskulær forskning seg på Holmenkollen under det årlige CHFR Symposiet for Hjertesvikt.

Flere av medlemmene i CCI presenterte sine postere og postdoktor Mathis Korseberg Stokke, som også er sentral i organiseringen av det årlige symposiet, sammen med assisterende professor Kristina H. Haugaa var chair for sessjonen om arytmier og resynkroniseringsterapi i hjertesvikt.

Senter PhD-stipendiat Øyvind Haugen Lie vant prisen for beste poster under sessjonen for diagnostiske og terapeutiske strategier for hjertesykdom med sin poster "V-3 QRS-duration of premature ventricular contractions relates to ventricular tachycardia in patients with outflow tract arrhythmia".

Symposiet, organisert i regi av Center for Heart Failure Research og Norheart, skaper et viktig sted for tilbakemeldinger, nettverk og samhandling med andre grupper og forskere i Norge og utlandet.

Posted by: Piritta Sep 29, 2016
.........15. september var det regionsmøte i kardiologi på Rikshospitalet, ledet av professor Thor Edvardsen og professor Sigrun Halvorsen. Møtet tok for seg siste nytt innen kardiologi og blant foredragsholdere var professor Otto Smiseth som presenterte de nye retningslinjene for diastolisk funksjon.

Smiseth er en av verdens ledende eksperter innenfor feltet og har nylig presentert de nye retningslinjene, utarbeidet i samarbeid med European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) og American Society of Echocardiography (ASE), på flere internasjonale konferanser.

 

Seksjonsleder for invasiv seksjon, overlege Lars Aaberge snakket om fremtidsperspektiver for utredning og behandling av TAVI, mens seksjonsoverlege for arrytmiseksjonen Erik Kongsgård snakket om kvalitetsmål for kardielle implantater og elektrofysiologiske prosedyrer.

Posted by: Piritta Sep 27, 2016

 

.........

On September 21-23 the 14th Annual CHFR Symposium on Heart Failure takes place at Holmenkollen Park Hotel in Oslo.

Several members of the CCI have important roles in the program, and Mathis Korseberg Stokke, postdoctoral fellow under the supervision of Professor Thor Edvardsen is one of the co-organizers of the Symposium.

The Symposium gathers leading international speakers in cardiology and cardiovascular research, creating an important place for feedback, networking and interaction with other groups and scientists in Norway and abroad.

Read the program here.

Posted by: Piritta Sep 16, 2016

 

....

Each year the European Society of Cardiology organizes the largest cardiovascular congress in the world, with more than 30 000 participants. As always the Center for Cardiology was well represented with numerous posters and talks.

This year the meeting took place in Rome, Italy.

Unikard was also present, documenting the various research groups presenting at the congress, including the CCI.

Posted by: Piritta Sep 16, 2016

 

......

Hvorfor har et idrettshjerte elemter i seg som minner om flere av de vanligste og mest alvorlige hjertesykdommene? - spør journalist Ola Jordheim Halvorsen i "Det siste slaget" publisert i magsinet D2.

Ordet trening dukker oftere og oftere opp i samtaler med hjertesyke pasienter - sier både professor Thor Edvardsen og overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa til D2.
- Vi tror og håper at vi etterhvert kan bekrefte eller avkrefte et noen kan få kardiomyopati - hjertesvikt- uten annen årsak enn at man har trent beinhardt over lang tid - fortsetter Edvardsen og Haugaa.

Sentralt her er arr i hjertet, årsaket av mulig celledød i hjertemuskulaturen som følge av hard trening. En unik MR-metode for å oppdage mikroarr samt følsomme ultralydmaskiner blir brukt i jakten på svarene.

Foto av Sigurd Fandango

 

 

Posted by: Piritta Jul 7, 2016

 

....

-Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudenten er, og jeg får mye utbytte av det selv, sier Haugaa til Guro Flinterud fra UiO etter at Haugaa mottok 12. semesterstudentenes undervisningsprisen for våren 2016.

Haugaa er opptatt av god takhøyde og dialog med sine studenter og husker selv de beste lærerene fra sin studietid som dem som klarte å skape engasjement i undervisningen.

-Jeg starter dagen med å lese journalene til alle pasientene som ligger inne ved kardiologisk avdeling og noterer meg dem som har sykdommer og symptomer som passer til dagens tema. Når pasienten har samtykket kopierer jeg alle EKG til dagens pasienter så jeg kan vise dem for studentene etter undersøkelsen. Så tar jeg imot studentene og vi går kort igjennom dagens tema, og hva som er viktig i anamnesen for akkurat dagens tema, forteller Haugaa om hvordan hun legger opp undervisningen til Flinterud fra UiO.

Les mer om intervjuet med kardiolog og førsteamanuensis Kristina Haugaa i nyhetsbrevet fra Hjerte-, lunge- og karklinikken. Du kan også lese om disputasen til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg og besøket fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Posted by: Piritta Jun 30, 2016

 

......

Senterleder professor Thor Edvardsen, MD, PhD er også avdelingsleder for kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han har jobbet med kardiologi for 20 år og er stolt over å være ansatt på OUS.

Mest av alt er han stolt og imponert over de flinke ansatte i hans avdeling som i følge Edvardsen er ekstremt dedikerte og genuint opptatte av å gjøre en god jobb. Det er lett å være sjef når ansatte elsker jobben de gjør - sier Edvardsen i et videointervju med Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

OUS har en lang tradisjon med doktorgrader og prof Edvadsen har vært bi- eller hovedveileder for 18 stipendiater som har fullført en PhD de siste ti årene. Til tross for at Edvardsen har ca 200 internasjonale publikasjoner bak seg, er det stadig like givende å få akseptert en artikkel i et medisinsk tidsskrift, spesielt da det oftest foreligger flere år med forskning og arbeid i bakgrunn.

Takket være tildelt finansiering fra Norges forskningsråd har CCI som et SFI-senter klart å løfte frem flere dyktige stipendiater med høy vitenskapelig produksjon og i samarbeid med industrien har senteret vært delaktig i utvikling av nye produkter innenfor hjerteultralyd som har nådd markedet og sikret bedre pasientbehandling.

Posted by: Piritta Jun 23, 2016

 

.........

CCI welcomes Kristian Valen-Sendstad as a member at CCI.

Kristian is a research scientist in the Computational Cardiac Modeling Department at Simula Research Laboratory, Norway. During the first stages of his scientific career, Kristian's work focused around development of open-source numerical algorithms for solving the Navier-Stokes equations that governs fluid flow. The developed fluid flow solvers were later used to study blood flow in sick balloon-shaped blood vessels inside the brain (aneurysms) that can burst and cause stroke. Over the years Kristian has been working on investigating the extent and role of turbulent-like flows in the cardiovascular system. Kristian has primarily had impact on the scientific fields of vascular biology, biomechanics and neuroradiology.


Posted by: Piritta Jun 20, 2016
......

CCI welcomes Brede Kvisvik a new member.

Brede Alexander Kvisvik, MD is a PhD scholar at University in Oslo/Akershus University Hospital.

He got his medical degree at NTNU in Trondheim in 2010 and did his internship at Akershus University Hospital in Lørenskog. 
Kvisvik did his clinical rotation for 2 years in the medical departments at Akershus University Hospital. 
He joined the Cardiological Research group at Akershus University Hospital as a PhD fellow in January 2014. His PhD research is focused on advances in both high-sensitivity Troponins and echocardiography in the assessment of myocardial function.

Supervisors are: Jørgen Gravning, MD, PhD and Helge Røsjø, MD, PhD.

Posted by: Piritta Jun 20, 2016

 

.. Jeg er imponert over kvaliteten og det høye samarbeidsnivået som ble vist frem under årets Site Visit hos CCI – sier avdelingsdirektør i Norges forskningsråd Kai Mjøsund etter besøket.

Det som kanskje imponerte mest, i tillegg til den meget anerkjente forskningen, er de relativt raske resultatene som skapes ved at næringsliv, sykehus og universitet samarbeider så tett - fortsetter Mjøsund.
Han trekker spesielt frem CCI's evne til å kommersialisere nye produkter som bidrar til bedre pasientbehandling.
Posted by: Piritta Jun 9, 2016

 

....

CCI welcomes Aslak Wigdahl Bergersen as a center member.

Bergersen is a Research Trainee at Simula Research Laboratory where he has previously studied blood flow in the major feeding arteries to the brain.

In particular, he investigated how flow instabilities are correlated with the initiation of sick arteries, brain aneurysms. Future projects will be on development of computational fluid structure interaction tools that allows for realistic simulations of heart flows.

Posted by: Piritta Jun 9, 2016

 

....

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification, onsdag 15. juni i Blått auditorium på Rikshospitalet.
Prøveforelesningen begynner klokken 10.15 og disputasen begynner klokken 12.15.

Leren har sammen med andre sentermedlemmer forsket på de arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og lang QT-tid-syndrom (LQTS). Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

En av studiene i denne doktorgraden indikerte at effekten på hjerterytmeforstyrrelsene var avhengig av hvilken type betablokker pasientene brukte. Betablokkeren nadolol så ut til å ha bedre behandlingseffekt med tanke på å undertrykke og beskytte mot alvorlige rytmeforstyrrelser enn de betablokkerne som tradisjonelt har vært mest brukt. Dette funnet vil ha betydning for behandlingen av disse pasientene.

Les mer på hjemmesiden til UiO.

Posted by: Piritta Jun 8, 2016

 

..

CCI welcomes Sigmund Rolfsjord as a new member.

He is currently a PhD fellow at the DSB Lab, University of Oslo, in collaboration with the Intervention Centre and GE Healthcare.

Sigmund Rolfsjord graduated in 2014 with a M.Sc. degree in Computer science from the University of Oslo, with a thesis on automatic cell classification from microscopy imaging. His current research is focused on image fusion, from ultrasound and computed tomography (CT) data. His primary interests are in the fields of computer vision and machine learning.

Posted by: Piritta Jun 6, 2016

 

La oss bygge SFI-ordningen opp, ikke ned - sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han besøkte Rikshospitalet og CCI fredag 21. mai.

Kunnskapsministeren fikk overrakt en rapport publisert av Forskningsrådet som viser resultater fra de første 14 sentrene i SFI-ordningen. Rapporten viser at sentrene har bidratt til sterke og gode samarbeidsrelasjoner mellom fremragende forskningsmiljøer og næringsliv.
Dette skaper innovasjon.
Blant annet er deler av ultralydapparatet Vivid E95 utviklet i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound, Rikshospitalet og forskere ved CCI et godt eksempel på dette.

- Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde svært mange liv over hele verden. Ultralydapparatet er hjertelegers viktigste verktøy, og når vi får så klare bilder som dette har det stor betydning for å gi riktig diagnose og behandling, sier professor i kardiologi og senterleder ved CCI, Thor Edvardsen til Norges forskningsråd.

Posted by: Piritta May 23, 2016

CCI welcomes Ole Jakob Elle as a new member.

Ole Jakob Elle is Head of Technology Research at The Intervention Centre, Oslo University Hospital and also holds an Adjunct Associate Professorship at Department of Informatics, University of Oslo. The Section for Technology Research at The Intervention Centre aims to develop cutting-edge technological solutions supporting the whole chain from patient diagnostic to treatment.

Elle has established a broad international network within image guided surgery, both academic and industrial through participation from The Intervention Centre, OUH as a partner in four EU-funded projects:
ARISER-Augmented Reality in Surgery
SCath-Smart Catheterization
IIIOS-Integrated Intraoperative Imaging Operating System
I-SUR – Intelligent Surgical Robotics

Posted by: Piritta May 22, 2016

 

Nina Eide Hasselberg, medical doctor and PhD fellow at the CCI and the Dept of Cardiology, Rikshospitalet, defended her PhD-thesis «Echocardiographic assessment of left ventricular function and clinical outcome in heart failure» on Wednesday April 27th 2016.
Her supervisors have been associate professor Kristina H. Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

The PhD-thesis consists of echocardiographic studies investigating how speckle-tracking strain can assess myocardial function and prognosis in patients with heart failure.

In summary, Hasselberg and co-workers conclude that echocardiographic strain can identify regional and global myocardial dysfunction and assess the risk of harmful events in heart failure. Their results promote the use of strain as part of disease monitoring and as a diagnostic and prognostic tool to better choose correct treatment in heart failure patients.

Posted by: Piritta May 20, 2016

 

CCI welcomes Kaja Kvåle, a new Ph.D. fellow, to the center.

She is pursuing her Ph.D. at the University of Oslo in collaboration with GE Healthcare in cardiac ultrasound.
Kvåle has a M.Sc. degree in Biophysics-and Medical Technology from NTNU, finished January 2014.
Her interest in ultrasound comes from working on her master’s thesis which focused on ultrasound strain imaging of brain tumors.
Kaja joined the CCI as a Ph.D. fellow in May 2016, and her doctoral studies will focus on visualization and quantification of ischemia in the myocardium.

Posted by: Piritta May 19, 2016

 

CCI welcomes Mathis Korseberg Stokke as a postdoctoral fellow to the center.

Stokke`s research interests are arrhythmias and cardiac electrophysiology, with a focus on mechanisms for triggered arrhythmias. In collaboration with leading experts abroad he has used animal models, including genetically modified mice to explore basic aspects of arrhythmias. In collaboration with associate professor Kristina Haugaa, MD, PhD and professor Thor Edvardsen, MD, PhD, Stokke has aimed to combine clinical data and basic science in a translational approach. This work will now continue at CCI, where his focus will be on genetic cardiology, mechanisms for arrhythmias and mechanolectrical interactions in the heart.

Posted by: Piritta May 11, 2016

 

Center for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 7. mai og kom på plass 248 med tiden 1:13:38. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet fra Louisesgate.

I stafetten deltok Samuel Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Øyvind Lie, Ida Skrinde Leren, Mathis Korseberg Stokke, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Kristin McLeod, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe og Margareth Ribe.

Bilde av Samuel Wall er fra Holmenkollstafetten 2015
Posted by: Piritta May 9, 2016

 

 

CCI congratulates Nina Eide Hasselberg for succesfully defending her PhD thesis "Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure" on Wednesday 27th of April.
Nina Hasselberg, MD, PhD together with Professor Thor Edvardsen, Associate professor Kristina Haugaa and two of Hasselberg's opponents Associate professor Ruxandra Oana Jurcut and Professor Jutta-Bergler Klein.

Posted by: Piritta Apr 29, 2016

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at their workshop Mechanisms for arrhythmias.

Invited lecture by Gaetano De Ferrari fra Pavia, Italy.

The meeting takes Place on Thursday 21st of April at 12.00 – 16.00
Location: Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Seminarrom 2.

Among the presenters is Center PhD fellow Lars Dejgaard, who will be talking about Mitral Annulus Disjunction and Risk of Arrhythmias.

Center director of Cardiology Research, Kristina Haugaa together with Mathis Korseberg Stokke, MD, PhD are in the organization committee. Mathis Korseberg Stokke will also begin as a postdoc at CCI in May.

Posted by: Piritta Apr 18, 2016

 

 

Unikard har omtalt studiene til senter PhD-stipendiater Siri Kallhovd og Jørg Saberniak, som begge har forsket på ARVC (arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati). Dette er en arvelig hjertemuskelsykdom som kan medføre plutselig hjertestans og er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Under sykdomsprosessen blir muskelceller i hjertet i både høyre og venstre hjertekammer gradvis erstattet av fett og bindevev. Dette forårsaker at hjertets pumpeevne svekkes betydelig og bidrar til økt risiko for alvorlige  hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død.

Rytmeforstyrrelsene ved ARVC kan oppstå i utløpstrakten til høyre hjertekammer og i sykdommens tidlige faser er den vanskelig å skille fra mer ufarlige hjerterytmeforstyrrelser fra samme område, omtalt som ventrikkeltakykardi i utløpstrakten til høyre ventrikkel (RVOT-VT). Å stille feil diagnose kan ha store konsekvenser, ettersom ARVC og RVOT-VT  behandles på ulike måter. Nå har forskere ved CCI vist at hjerteultralyd, hjerte-MR  og 24 timers EKG kan være nyttige verktøy for å stille sikkere diagnose og for å kunne gi målrettet behandling.

Les omtalen og se videoen på unikard.org

Siri Kallhovd ble tildelt tredje pris for unge forskere for sin studie under E-Health and Bioengineering -konferansen i Iasi i november 2015.
Jørg Saberniak ble tildelt pris for fremragende forskningsartikkel av Oslo universitetssykehus for en tidligere studie rundt ARVC i april 2015.

Posted by: Piritta Apr 15, 2016

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin og Center for Cardiological Innovation vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function and Clinical Outcome in Heart Failure, onsdag 27. april. Hennes hovedveileder er førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa.

Nina Eide Hasselberg har i sin avhandling, sammen med flere medarbeidere fra senteret, brukt hjerteultralyd med nye analysemetoder som kalles deformasjon (engelsk: strain), til å vurdere pasientens arbeidskapasitet og risiko for hjerterytmeforstyrrelse og død.

Hos pasienter med hjertesviktpacemaker var de nye ultralyd-analysemetodene det beste verktøyet til å forutsi økt risiko for død, hjertetransplantasjon eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Funnet er viktig idet disse hendelsene er fryktede og vanlige komplikasjoner ved hjertesvikt. Forskerne foreslår at de nye ultralyd-analysemetodene bør inngå i pasientvurderingen for å optimalisere behandlingen. Blant annet innebærer det å in-operere en hjertestarter til de pasientene med høyest risiko for plutselig hjertedød.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Posted by: Piritta Apr 15, 2016

 

Check out the Annual Report 2015 :)
Posted by: Piritta Mar 31, 2016

 

Liubov Nikitushkina has been a PhD fellow at the Intervention Centre, Rikshospitalet University Hospital since December 2015. Her doctoral studies are focused on the development of improved methods for myocardial stress estimation and investigation of the relation between myocardial stress and remodeling. She works under the guidance of Prof.Ole Jacob Elle and Dr.Espen Remme.

She became a member in the CCI since she also collaborates on CCI projects with center members regarding myocardial stress estimation and remodeling.

Posted by: Piritta Feb 29, 2016

 

Center PhD fellow Jørg Saberniak is the first author for the article "Comparison of patients with early-phase arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and right ventricular outflow tract ventricular tachycardia" published in the online edition of European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 21st of February.

The aim of the study was to distinguish early-phase ARVC from RVOT-VT patients by comparing electrocardiogram (ECG) parameters and morphological right ventricular (RV) abnormalities.The conclusion was that patients with early-phase ARVC had structural abnormalities with lower RVEF, increased RVD, and pronounced RVMD in addition to lower %PVC by Holter compared with RVOT-VT patients.
These parameters can help correct diagnosis in patients with unclear phenotypes.

Posted by: Piritta Feb 23, 2016

 


 

I løpet av det siste året har forskning ved CCI fått mye oppmerksomhet og UNIKARD, som jobber for bedre kvalitet og økt satsning på kardiovaskulær forskning, er blant de som har skrevet mye om resultatene fra forskerne ved CCI. Flere av disse studiene er også publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter innen hjerte- og karsykdom.

Mange av senterets PhD-stipendiater er blitt intervjuet og viktig, ny kunnskap om sjeldne genetiske hjertesykdommer som CPVT, ARVC og langt QT-tid-syndrom er blitt formidlet til et større publikum.

Økt kunnskap har ført til utvikling av nye ultralydmetoder som kan bidra til å påvise sykdomstegn ved genetiske hjertesykdommer tidligere og vurdere enkeltpasienters risiko for plutselig død. Blant annet er det vist at ujevn hjertekontraksjon er en risiko for hjerterytmeforstyrrelse og at ultralyd måler dette bedre enn de metodene som i dag brukes.

Posted by: Piritta Feb 19, 2016

 

Hermenegild Arevalo started as a postdoctoral fellow at Simula Research Laboratory earlier this year. His project will be focusing on the development of a virtual electrophysiology lab that can predict arrhythmia susceptibility in patients with myocardial infarction.

In 2015 he won the Young Investigator Award at the Heart Rhythm Scientific Sessions in Boston for his clinical research, “Virtual Electrophysiological Study Improves Risk Prediction of Adverse Cardiac Events in Post-Infarction Patients.”.

Posted by: Piritta Feb 19, 2016

 

Anna Isotta Castrini, MD is currently visiting CCI and is working as a Research Fellow at Oslo University Hospital.

Her work focuses on echocardiographic study of cardiomyopathies, with emphasis on ARVC/D patients.

Her supervisors are Associated Professor Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD and Professor Thor Edvardsen, MD, PhD.

Posted by: Piritta Feb 18, 2016

 

Bildene er tatt av Børge Einrem

Ph.D stipendiat Ida Skrinde Leren, sammen med sine medforfattere, mottok 11. desember Oslo universitetssykehusets pris for fremragende forskningsartikkel for "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome" publisert i JACC Cardiovascular Imaging.

Prisen er på 50 000 nok og skal være både en inspirasjon for forskningsmiljøene ved sykehuset samtidig som den synliggjør forskningsresultater. Kravene for denne prisen er høye; det forventes internasjonal gjennomslagskraft, formidling av viktige funn og særdeles høy kvalitet av artikkelen. Midlene er øremerket videre forskning.

Posted by: Piritta Dec 11, 2015

 

Picture courtesy of the EACVI team in Seville

 

The world’s largest cardiovascular imaging congress with more than 3200 attendees, EuroEcho Imaging, was this year held in beautiful Seville, the capital of Andalucia. The weather was sunny and warm, making a perfect atmosphere for a successful conference.

This year the congress was dedicated to cardiomyopathies and early diagnosis of cardiovascular disease. As these topics fit very well with the research at CCI, it is no surprise that the center was extensively represented in Seville.

The CCI members contributed with several invited talks, were chairing sessions, giving expert comments and last but not least presenting scientific abstracts orally and by posters.

Foremost, the CCI’s center director prof. Thor Edvardsen, who is also the Scientific Documents Committee Chair and Treasurer of the EACVI, had a central role at the congress. He was chairing several sessions, giving invited talks and was part of the inaugural and young investigator award sessions. On the final day of the congress it was announced that prof. Thor Edvardsen will run for the election for presidency of EACVI from 2018-2020.

Posted by: Piritta Dec 7, 2015

 

Center PhD fellow Siri Kallhovd won the Young Researcher - 3rd prize at EHB 2015 (IEEE E-health and Bioengineering) conference for her article "Localization and not Extent of Fibrofatty Infiltration is the Primary Factor Determining Conduction Disturbance in a Computational Model of Arrhythmogenic Cardiomyopathy".
Co-authors include Sjur U. Gjerald, PhD, Samuel T. Wall, PhD, Jørg Saberniak, MD and PhD fellow, Associate Professor Kristina Haugaa, MD, PhD and Mary M. Maleckar, PhD.

The conference took place in Romania during 19th and 21st of November and is focused on the e-health systems, medical bioengineering and biomedical engineering.

Posted by: Piritta Nov 23, 2015

 

CCI var representert med tre postere og en presentasjon på American Heart Association Scientific Sessions i Orlando, USA i år.

Senter PhD-stipendiater Ida Skrinde Leren, MD, Øyvind Senstad Andersen, MD og Lars Gunnar Klæboe, MD hadde hver sin poster. Senterleder Professor Thor Edvardsen hadde en presentasjon med tittel; State-of-The-Art in Myocardial Strain Imaging: Heart failure.

Tilstede var også Førsteamanuensis Kristina Hermann Haugaa, MD, PhD.

 

Posted by: Piritta Nov 11, 2015

 

Studien til Sebastian Sarvari, MD, PhD, viser at hjerteultralyd av venstre forkammer før gjennomført ablasjonsbehandling kan forutsi tilbakefall av atrieflimmer hos pasienter etter behandlingen.

Funnene kan bidra til at legene får et enkelt ikke-invasivt klinisk verktøy som kan ha betydning for videre behandling av pasienter. Studien er publisert i den anerkjente European Heart Journal - Cardiovascular Imaging tidligere denne måneden, i tillegg er den omtalt av UNIKARD.

Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation.
Sarvari SI, Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA, Edvardsen T


Posted by: Piritta Nov 9, 2015

 

 

The 3rd World Echo Summit in September was organized in Beijing, China. CCI´s center director professor Thor Edvardsen was invited as an international faculty member. He had 3 presentations, mainly about topics within the scope of CCI. The meeting featured an advanced scientific program and presented most up-to-date information of ultrasound to more than 1200 participants from different parts of the world.

This year’s WES was joining organized by the Chinese Society of Echo, European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), the American Society of Echo (ASE) and six other partner echo societies around the world.

Posted by: Piritta Nov 5, 2015

 

CCI gratulerer Vibeke Marie Almaas med vel overstått disputas!

Cand.med. Vibeke Marie Almaas ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Pathophysiology and clinical management." fredag 30. oktober 2015.

Les mer på www.uio.no

Posted by: Piritta Nov 3, 2015

 

Studien til PhD-stipendiat Wasim Zahid, MD er publisert i Cardiology.

Studien viser at den systoliske hjertefunsjonen målt ved hjelp av hjerteultralyd kan forutsi dødeligheten for pasienter med kreftlignende svulster i tarmsystemet.

Studien er også omtalt av UNIKARD.

Myocardial Function by Two-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography and Activin A May Predict Mortality in Patients with Carcinoid Intestinal Disease.
Zahid W, Bergestuen D, Haugaa KH, Ueland T, Thiis-Evensen E, Aukrust P, Fosse E, Edvardsen T

Posted by: Piritta Oct 4, 2015

 

Center for Cardiological Innovation fikk gode skussmål i halvveisevalueringen av senteret og videreføres for en ny treårsperiode uten iverksetting av spesielle tiltalk som følge av evalueringen.

CCI ble evaluert av Professor Jan Engvall, Linköpings universitet, Sverige,
Prof. Dr. Rolf Krause, Università della Svizzera italiana, Sveits,
Professor David Williams, Loughborough University, Storbritannia (panelleder) og Dr. Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sverige.

CCI takker alle medlemmer og alle involverte for en meget bra innsats!

Les mer om dette på www.nfr/sfi.no
Evalueringene kan leses på www.nfr/sfi.no

Posted by: Piritta Oct 1, 2015

 

Many center members participated at the annual Center for Heart Failure Research (CHFR) Symposium at Holmenkollen, Oslo this year. The symposium took place on Thursday 24th and Friday 25th with a NORHEART seminar on Wednesday 23rd of September.

Remarkably 63 % of all the moderated posters presented under session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease where from CCI PhD scholars. Ida Skrinde Leren, Nina Eide Hasselberg, Trine Fink Håland, Jørg Saberniak and Stian Ross all gave a three minute presentation of the data from their studies, followed by two minutes dedicated for questions.

Each year the winners of the best poster prize are rewarded with 5 000 nok. This year PhD scholar Nina Eide Hasselberg, MD received the best poster price from the session V: Diagnostic and therapeutical strategies for cardiac disease for her poster titled; "Prevalence and cardiac penetrance of Lamin A/C mutation in Norway".

Posted by: Piritta Sep 28, 2015

 

Førsteamanuensis og overlege Kristina Haugaa, MD, PhD fikk tildelt 10 000 nok fra LHL Oslo Vest lokallag tirsdag 22. september til forskning på hjerte- og karsykdommer.

Haugaa holdt en presentasjon om plutselig hjertestans og risikofaktorer rundt det. Plutselig hjertestans forårsaker over 4500 dødsfall i året i Norge alene. "Vi trenger bedre metoder for å finne risikopasienter før katastrofen inntreffer" - sier Haugaa. Dette har vært forskningsfokus for både Haugaa og CCI i flere år.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. Organisasjonen har 260 lokallag og en samlet medlemsmasse på rundt 47 000.

Haugaa holdt sin presentasjon i Schafteløkken's lokaler på Frogner den 22. september. Arrangementet ble organisert av LHL Oslo Vest lokallag, med Randulf Meyer og Inger Skaurum Frydendal blant flere.

Posted by: Piritta Sep 23, 2015

 

Camilla Kjellstad Larsen is a PhD scholar at Oslo University Hospital, Rikshospitalet, and also a member of the research group Integrated Cardiovascular Function.

Her PhD work focuses on identifying candidates for cardiac resynchronization therapy.
Camilla Kjellstad Larsen is supervised by Einar Hopp, MD, PhD and Professor Otto Smiseth, MD, PhD.
Professor Otto Smiseth is the Head of Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases at Oslo University Hospital and also the founder and head of the group Integrated Cardiovascular Function.

Posted by: Piritta Sep 16, 2015

 

Alessia Quattrone, MD som nylig ble medlem i CCI hadde en moderated poster på Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery i Bergen. Hun presenterte sin poster fredag 4. september.

Konferansen har nå blitt arrangert syv ganger og varte tre dager, fra torsdag 3. september til lørdag 5. september. Tilstede var internasjonalt anerkjente foredragsholdere spesialisert i LVAD/ECMO, hjerte- og lungekirurgi og GUCH.

Titelen på posterert var "Outcome of pregnancy in women with diagnosis of aortic coarctation".
Forfattere er; Alessia Quattrone, Anne Skeide, Katrine Onshus Eriksen, Harald Lindberg, Mette-Elise Estensen.

Posted by: Piritta Sep 16, 2015

 

CCI gratulerer Vidar Ruddox med vel overstått disputas!

Cand.med. Vidar de Bourg Ruddox ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Implementation of new echocardiographic modalities in routine practice in a general hospital – Pocket-size cardiac ultrasound and 3 dimensional echocardiography. Studies on feasibility and diagnostic accuracy" tirsdag 8. september.

Les mer på hjemmesiden til UiO

Posted by: Piritta Sep 11, 2015

 

CCI og OUS, Rikshospitalet inviterte i begynnelsen av september til lanseringsfeiring av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som er utviklet i samarbeid med Rikshospitalet, CCI og GE Vingmed Ultrasound.

Tilstede var bidragsytere og presse. NRKDagsrevyenForskningsrådetOUSVestviken 24 og UNIKARD er blant de som allerede har skrevet om funksjonaliteten og den uovertruffne bildekvaliteten til maskinen. Vivid E95 har ført leger et steg nærmere i å forutse risikoen for rytmeforstyrrelser og alvorlig hjertestans, som alene tar livet av 4500 personer i året i Norge.

Posted by: Piritta Sep 11, 2015

 

The annual ESC Congress took place in London this year. It is the world's largest cardiology event hosting over 32 000 participants.

The Cardiology Department from Oslo University Hospital was well represented with contributions to 22 abstracts, 11 talks, four panel discussions, five chair duties, a case study and a mini quiz on ESC 2014 guidelines.

From these CCI members contributed with eight talks, five chair duties, four panel discussions, 16 posters, one rapid fire abstract and one best poster screen where the award for the best poster was given to Nina Eide Hasselberg on her poster titled "Lamin A/C mutation prevalence and cardiac penetrance in Norway". Mette Estensen, PhD, MD who recently became a CCI member participated in the mini quiz on ESC 2014 guidelines.

During this year's ESC Congress GE Healthcare also showcased their new ultrasound scanner Vivid E95 for the European market. Vivid E95 is developed together with doctors and researchers from Oslo University Hospital, Rikshospitalet, the Center for Cardiologial Innovation and engineers from GE Vingmed Ultrasound.

UNIKARD was also present documenting contributions from CCI members. Read more about it on www.unikard.org

Posted by: Piritta Sep 4, 2015

 

PhD fellow Kat Gilbert visited Simula ang gave a talk on "Rapid patient-specific models in congenital heart disease" here at the CCI on Tuesday 1st of September.

She is studying under the supervision of Prof. Alistair Young, who worked alongside the pioneers of tagged MR at the University of Pennsylvania to develop the first methods for cardiac motion tracking of tagged MR.

Posted by: Piritta Sep 2, 2015

 

Assistant professor Katsuji Inoue (PhD, MD) at Department of Cardiology, Ehime University was visiting the Institute for Surgical Research at Rikshospitalet, OUH on Thursday 27th of August in connection with his participation at the 2015 ESC Congress in London.

We are very proud that he took time from his busy schedule an honoured us with his insight in atrial and ventricular function. Dr. Inoue has several publications in the field of hemodynamics, strain and cardiac mechanics, and his talk was titled; "Atrial function assists ventricular function and vice versa".

A small seminar was put toghether in connection with his visit and among the presenters were PhD scholar Espen Bøe and a former PhD fellow of Professor Otto Smiseth, Marie Stugaard, PhD, MD.

Posted by: Piritta Sep 1, 2015

NRK Dagsrevyen var på besøk for å intervjue senterleder Thor Edvardsen og leder for kardiologisk forskning ved senteret Kristina Haugaa i forkant av Rikshospitalets lansering av Vivid E95, den nye ultralydmaskinen for bedre hjertediagnose som GE Vingmed Ultrasound har utviklet i samarbeid med forskere fra CCI og Rikshospitalet. Selve Europa-lanseringen av maskinen er under ESC konferansen i London denne helgen.

Innslaget ble vist på NRK Dagsrevyen tirsdag 25. august klokken 19.26.

Rikshospitalet og CCI inviterer til å feire sitt bidrag til Vivid E95 klokken 14.00 torsdag 3. september på Rikshospitalet i Auditorium 3 B1.1017.

 

Prof. Thor Edvardsen, Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Overlege Jan Otto Beitnes, PhD og Prof. Eigil Samset vil være tilstede for å presentere den nye ultralydmaskinen Vivid E95. Se agendaen.

 

Posted by: Piritta Aug 27, 2015

 

CCI welcomes Alessia Quattrone as a new center member.

She will be starting on September 1st.

 

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 

Sebastian Sarvari, PhD, MD, has published in the online edition of the renowed European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. The article was published on July 27th and is titled "Strain echocardiographic assessment of left atrial function predicts recurrence of atrial fibrillation."

The aim of this study was to see if a dispersed left atrial contraction pattern was related to atrial fibrillation in patients with normal left ventricular function, and normal or mildly enlarged left atrium. The study included 61 patients.

Co-authors are Haugaa KH, Stokke TM, Ansari HZ, Leren IS, Hegbom F, Smiseth OA and Edvardsen T.

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 

Center PhD student Ingvild Billehaug Norum has together with her colleagues published in BMC Medical Imaging.

The article is titled "Diagnostic accuracy of left ventricular longitudinal function by speckle tracking echocardiography to predict significant coronary artery stenosis. A systematic review." and was published on July 25th.

Posted by: Piritta Aug 19, 2015

 


Adriyana Danudibroto, a PhD student at GE Vingemd Ultrasound, was awarded with the best student poster at the FIMH 2015 Conference in Maastricht, Netherlands on July 29th.

Her poster is titled; 3D Farnebäck Optic Flow for Extended Field of View of Echocardiography.
Co-authors are O. Gerard, M. Alessandrini, O. Mirea, J. D’hooge, and E. Samset.

The 8th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart aims to integrate the research and development efforts in the fields of cardiovascular modeling and image analysis.

Photo courtesy of Flitserke, Jeroen Hameleers
Posted by: Piritta Jul 2, 2015

 

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD har sammen med sine kollegaer oppdaget at forhøyede nivåer av troponin I og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) har sammenheng med svekket sammentrekningskraft i venstre ventrikkel hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Studien "Sensitive cardiac troponins and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in stable coronary artery disease: correlation with left ventricular function as assessed by myocardial strain." ble publisert i The International Journal of Cardiovascular Imaging i juni 2015.

Marit Kristine Smedsrud, MD, PhD er førsteforfatter. Medforfattere fra CCI inkluderer Christian Eek, MD, PhD, Helge Skulstad, MD, PhD, Lars Aaberge, MD, PhD og senterleder Thor Edvardsen, MD, PhD.

Studien er omtalt på hjertebloggen til UNIKARD

Posted by: Piritta Jun 29, 2015

 

Center PhD scholar Stian Ross, presented his moderated poster titled "Characteristics of regions with poor acute hemodynamic response in cardiac resynchronization therapy" at the EHRA EuroPace - Cardiostim Congress in Milan, on June 22nd.
EHRA has a mission to "Improve the quality of life of the European population by reducing the impact of cardiac arrhythmias and reduce sudden cardiac death".

Center Director of Cardiology Research Kristina Hermann Haugaa was a chairperson for the session "Antiarrhytmic drugs and devices during pregnancy" on Monday 22nd June.

Posted by: Piritta Jun 23, 2015

 

Førsteamanuensis og senterleder for kardiologisk forskning Kristina Herman Haugaa er blitt intervjuet av NRK Radio - Norgesglasset om økt hjertestans blant unge mennesker i Nord-Finland mandag 08.06.2015.

De siste fem årene har det vært en nærmest dobling av antall unge mennesker som har død av plutselig hjertestans nord i Finland. Det er mulig dette skyldes dannelse av bindevev i hjertet som igjen kan føre til plutselig hjertestans. Årsaken til oppsamling av bindevev er foreløpig et mysterium, men det er mulig at man er genetisk disponert for sykdommen. Blant de som døde av plutselig hjertestans i en alder under 35 år har det ikke vært en økt fremkomst av toppidrettsutøvere eller overvekt. Antall menn og kvinner var også tilnærmet lik blant de som ble rammet.

Posted by: Piritta Jun 9, 2015

 

Senter PhD-stipendiat Ida Skrinde Leren har sammen med sine kollegaer publisert i JACC Cardiovascular Imaging i mai (først publisert online i april). Studien heter "Cardiac Mechanical Alterations and Genotype Specific Differences in Subjects With Long QT Syndrome."

Denne studien hadde som mål å utforske systolisk og diastolisk funksjon og å undersøke genotypespesifikke forskjeller hos personer med lang QT-tid-syndrom (LQTS).

Studien viste at individer med LQTS hadde en jevn reduksjon i både systolisk og diastolisk funksjon sammenlignet med kontrollgruppen. Forskjeller i myokardfunksjon mellom individer med LQT1 og LQT2 kan tyde på at mekaniske endringer i LQTS er genotypespesifikke.

 

UNIKARD har skrevet om studien i sin hjerteblogg fredag 29 mai.

Forsker Ida Skrinde Leren er også blitt intervjuet av forskning.no i april om lang QT-tid-syndrom.

Posted by: Piritta Jun 1, 2015

 

Studien til senter PhD-stipendiat Nina Eide Hasselberg er omtalt i UNIKARD. Den ser på sammenheng mellom pumpefunksjon og fysisk arbeidskapasitet til venstre hjertekammer, og resultatene kan ha betydning for tidlig identifisering av hjertesviktpasienter med høy risiko.

Studien Global longitudinell strain av venstre ventrikkel er assosiert med fysisk arbeidskapasitet i sviktende hjerter med bevart og redusert ejeksjonsfraksjon ble først publisert i European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (online) i desember 2014.

Forfattere er Nina E. Hasselberg , Kristina H. Haugaa , Sebastian I. Sarvari , Lars Gullestad , Arne K. Andreassen , Otto A. Smiseth og Thor Edvardsen.Posted by: Piritta May 15, 2015

 

Center for Heart Failure Research invited clinicians and researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at the CHFR workshop: Mechanisms for Arrhythmias on May 8th at Oslo University Hospital Ullevål.

Centre PhD students Ida Skrinde Leren and Stian Ross presented their projects and Centre leader for Cardiology Research Kristina Haugaa and Hans Henrik Odland , MD, PhD were moderators. Many of the CCI members participated.

Professor Marc Vos from UMC Utrecht, the Netherlands, had an invited lecture titled "Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?"

Posted by: Piritta May 12, 2015

 

Centre for Cardiological Innovation deltok i Holmenkollstafetten lørdag 9. mai og kom på plass 230 med tiden 1:11:43. Laget deltok i klasse "A1 Andre lag mix flertall menn" og startet løpet klokken 15.35 fra Louisesgate.

Dette er en enorm forbedring fra forrige år da laget kom på plass 348 med tiden 1:13:45. I år ble alle løpere belønnet med en medalje da laget klarte å løpe seg inn blant de 300 raskeste lag i sin klasse. CCI var på plass 456 av totalt 3141 lag som deltok i stafetten.

Følgende løpere representerte CCI; Samuell Wall, John Aalen, Thuy Mi Nguyen, Jakub Czana, Jørn Bersvendsen, Eigil Samset, Øyvind Senstad Andersen, Thomas Muri Stokke, Daniela Melichova, Petter Storsten, Gabriel Balaban, Thor Edvardsen, Lars Gunnar Klæboe, Andreas Heimdal og Kristin McLeod.

Posted by: Piritta May 11, 2015

 

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa er blitt intervjuet av Dagbladet om arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt. Sykdommen er arvelig. De siste årene har flere tilfeller av toppidrettsutøvere som plutselig faller om blitt omtalt i mediene. I noen tilfeller har årsaken vært ARVC.

- Tidligere har vi ikke hatt belegg for å si at du antakelig ikke bør trene om du har genfeilen, sier Kristina Haugaa, sisteforfatter av studien og overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

 

Dette er første gang det er vist at også personer som ikke har utviklet hjertesykdommen ARVC, men har genfeilen og sykdommen i familien, også får økt hjerterisiko med systematisk trening. - skriver Dagbladet lørdag 2. mai.

– For de aller fleste er idrett bra, men for en liten andel blir idrett feil, sier Haugaa til Dagbladet.

Posted by: Piritta May 5, 2015

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 

Øyvind Haugen Lie, MD, started as a PhD student in early May.

Associate Professor Kristina Herman Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

Posted by: Piritta May 4, 2015

 

Senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa og PhD-stipendiat ved senteret Jørg Saberniak er blitt intervjuet av UNIKARD om arytmogen høyre venrtikkel kardiomyopati (ARVC). Denne sjeldne sykdommen kan føre til plutselig hjertestans og svekket hjertemuskelfunksjon hos de som trener intensivt.

Symptomene man bør se etter er unormal hjertebank under fysisk aktivitet, hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til tap av bevisstheten, og uavklart hjertesvikt med symptomer som tungpust, sier førsteforfatter Jørg Saberniak til UNIKARD. Se hele videon på www.unikard.org.

Posted by: Piritta May 4, 2015

 

– Vi trenger mer kunnskap om hjerterytmeforstyrrelser og hvordan vi kan forutsi dem. Blir du først rammet, kan det fort være for sent. For å unngå at unge mennesker dør, er det viktig å kunne identifisere personer som har skjult hjertesykdom. Da er det også mulig å kunne starte forebyggende behandling, sier PhD student Ida Skrinde Leren i et intervju til www.forskning.no i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Både lang QT-tid-syndrom og arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), som hun også har forsket på, er arvelige hjertesykdommer som kan føre til livstruende hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. Fordi sykdommene er sjeldne, har det liten hensikt å teste alle unge.

– Oppfølging av personer med genfeil gjør at vi kan oppdage sykdom på et tidlig stadium, sier Ida S. Leren.

Posted by: Piritta Apr 28, 2015

 

The CCI Workshop was held at Simula Research Laboratory this spring. Attendance was remarkable, as usual, and close to 50 of the centre members participated.

On the agenda were topics such as RV modeling, ARVC screening, important metrics in LA, mechanical simulations models and multi-modal imaging for scar detection.

An update on the progress of research projects and process in regards to the innovation pipeline was given.

Centre Deputy Director of Scientific Computing, Samuel Wall held a presentation of the 3 year follow-up plan and future focus areas.

Posted by: Piritta Apr 28, 2015

 

 

Find us on facebook

 

Posted by: Piritta Apr 27, 2015

 

CCI gratulerer MD student Thomas Muri Stokke for bestått forskerlinjeeksamen!

 

Posted by: Piritta Apr 24, 2015

 

Seks forskningsmiljøer ved sykehuset ble premiert for fremragende forskningsartikler. Blant de er PhD student hos CCI, Jørg Saberniak.
Saberniak vant prisen for sin artikkel "Vigorous physical activity impairs myocardial function in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and in mutation positive family members", som ble publisert i European Journal of Heart Failure i desember 2014.

- Denne prisutdelingen gir anledning til å synliggjøre og formidle resultatene av noen av de aller beste forskningsprosjektene ved sykehuset. Artiklene blir valgt ut etter en grundig prosess og representerer under én prosent av artiklene som produseres fra OUS hvert halvår, sier forskningsdirektør Erlend Smeland. Prisene ble delt ut av administrerende direktør Bjørn Erikstein fredag 17. april.

Posted by: Piritta Apr 17, 2015

 

Wasim Zahid, lege og PhD student ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, var gjest hos Nytt på nytt (NRK1), fredag 17.04. Wasim Zahid var på lag sammen med Ingrid Gjessing Linhave og de ble kveldens vinnere mot Jenny Skavlan og Knut Nærum.

Wasim Zahid (@WasimZahid) er kjent som "twitterlegen" på mikrobloggintjenesten twitter. Han har gitt ut boken "På liv og død; en leges bekjennelser" og er i tillegg en fast spaltis i VG.

 

Posted by: Piritta Apr 17, 2015

 

Centre Post.doc Kristin McLeod attended the Cardiac Physiome workshop in Auckland, New Zealand in April.

The workshop focused on computational modeling in conjunction with experimental and clinical studies of cardiac physiology disease. Sessions cover molecular to whole-organ cardiac function and the Physiome Project.

Kristin McLeod presented her poster "Fast Sweeping vs. Fast Marching for Elkonal Methods of Electrophysiology - A Potential for Significantly More Efficient Computation?"
Authors: Kristin McLeod, Samuell Wall, Marcus Noack

Posted by: Piritta Apr 14, 2015

 

 

Center for Heart Failure Research invites clinicians and basic researchers with an interest in cardiac electrophysiology and arrhythmias to participate at our workshop Mechanisms for arrhythmias.

The meeting takes place on Friday May 8th 2015 12.00 – 16.00
Oslo University Hospital Ullevål, Building 25 (”Laboratoriebygget”), Rødt Auditorium.

Invited lecture: Triggered arrhythmias identified by beat-to-beat variability of repolarization: a new electrical risk stratifying parameter?
Prof. Marc Vos, Division Heart and Lungs, UMC Utrecht, Utrecht, the Netherlands

As usual, several ongoing projects will be presented and discussed. 
Young investigators are especially invited to present ongoing projects 
– please contact Mathis Korseberg Stokke (m.k.stokke@medisin.uio.no) if you wish to present your data.

Registration deadline for all participants May 4, 2015
http://www.heartfailure.no/events/chfr_workshop_mechanisms_for_arrhythmias_2015.html

Full program will be announced on the CHFR webpage.

Posted by: Piritta Apr 13, 2015

 

Som et ledd i halvveisevalueringen hadde Center for Cardiological Innovation besøk av et evalueringspanel og representanter av Forskningsrådet.
Besøket tok plass torsdag 12. mars og CCI venter nå i spenning på resultatene.

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd ca. 3,5 år etter oppstart. Denne evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden.

Liv Jorunn Jenssen, spesialrådgiver hos Norges forskningsråd, med SFI-ordningen som et ansvarsområde, sier til CCI at SFI er en viktig ordning for NFR og naturlig nok har NFR en tett oppfølgning av prosjekter i denne skalaen.

Hun sier videre at også Forskningsrådet er spent på resultatene og utdyper at i tillegg til selve evalueringen er også erfaringen og lærdommen av en slik prosess viktig for sentrene.

Posted by: Piritta Apr 10, 2015

 


Det statlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, har lansert hjerteinfarkt-kalkulatoren på sine nettsider. Denne nye tjenesten er gratis, og kan gi brukeren et presist årstall på et eventuelt hjerteinfarkt. Det går også an å sammenligne ens biologiske alder og «hjertealder».

- I USA har de allerede en del nettester, og det er litt nytt for britene og for oss nordmenn. Men viser det seg at det har en positiv effekt, og at folk faktisk oppsøker lege og legger om livsstil etter å ha gjort testen, kan det jo spre seg, sier Thor Edvardsen, leder for kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

Individet som tar testen må selv legge inn data om alder, medisinsk historie, livsstil og familiær helsehistorie. Resultatet kalkulatoren fremviser er basert på denne dataen. Kjenner man til sitt blodtrykk og kolesterolnivå, blir resultatet mer nøyaktig.

- Fastleger og kardiologer har gjort denne typen tester på pasienter i årevis, så den bygger på kjente tabeller og risikomarkører. Så dette er ikke et skremselsmiddel, men en vitenskapelig basert test som jeg tror har mest positivt for seg. Men dette er et virkemiddel, det er ingen fasit, sier professor Edvardsen til Aftenposten.

Posted by: Piritta Mar 27, 2015

 


PhD student Trine S. Fink Håland presented her poster titled "Left ventricular longitudinal function is closely related to ventricular arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy" at the ACC Conference in San Diego on March 22nd.

The poster shows how patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) had reduced systolic function by global longitudinal strain, despite normal function by ejection fraction. It also shows that mechanical dispersion was a strong independent predictor of ventricular arrhythmias and was closely related to the extent of fibrosis.

PhD student Stian Ross also presented his poster at the ACC Conference.

Posted by: Piritta Mar 27, 2015

 

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is a genetic heart muscle disease with an increased risk of life threatening arrhythmias and sudden cardiac death. The mechanism behind the disease is complex and involves dysfunction in the glue between the heart muscle cells, which ultimately leads to severe damage of the cardiac muscles with potentially severe consequences. The disease is more commonly found in males and rather in teenagers and young adults then in the elderly population.

Athletic activity may increase the risk of life threatening arrhythmias in individuals with ARVC and these individuals are recommended to restrain from competitive sports. 110 ARVC individuals have been investigated in this study.

This study has been mentioned on www.unikard.org, a Norwegian organisation with focus on cardiovascular research. It was also one of the selected projects featured on the webpage for the South-Eastern Norway Regional Health Authority. The main author of this article is PhD student Jørg Saberniak, MD. Center Director of Cardiology Research, Kristina Haugaa, MD, PhD is the project manager.

Posted by: Piritta Mar 26, 2015

 

In the last decade, a new procedure named Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), has emerged as a solution for patients suffering from aortic stenosis. One of the challenges in the TAVI procedure is the sizing of the valve prosthesis, as the size of the aortic valve varies greatly between patients.

Researchers at CCI have created a 3D method for sizing the aortic valve automatically. The method has so far been evaluated on 16 patients with aortic stenosis, and showed good agreement with manual observers. These findings were presented at the European Society of Cardiology Congress (poster P3459) in Barcelona last year, and have been published in BMC Medical Imaging. GE Vingmed Ultrasound and CCI are working on commercializing the method, which will help bring it in to clinical practice.

This new method has also been noted by www.unikard.org
Picture of PhD student Jørn Bersvendsen.
Posted by: Piritta Mar 19, 2015

 

Center Post doc. Kristin McLeod presented her work on ARVC at the 
Society of Cardiovascular Magnetic Resonance conference in Nice last weekend.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) is an inherited cardiomyopathy characterized by fatty and fibrotic replacement of cardiac tissue, which ultimately affects the structure, function and electrical propagation of the ventricles. Diagnosis of ARVC is challenging and is currently guided by the 2010 Task force criteria (2010TFC), which includes criteria identified from imaging, ECG and family history.

Her poster was titled: "Statistical analysis on ventricular shape of ARVC patients and correlation with clinical diagnostic indices." and was presented on Saturday February 7th.

Posted by: Piritta Feb 11, 2015

 

Center for Cardiological Innovation welcomes a new team member! 
Lars Andreas Dejgaard, MD, started as a PhD student in early February.

He will be focusing on the use of different echocardiographic techniques for assessment of the risk for sudden cardiac death in cardiomyopathies.

Associate Professor Kristina Hermann Haugaa and Professor Thor Edvardsen are his supervisors.

Posted by: Piritta Feb 6, 2015

 

Echocardiography is one of the most powerful diagnostic and monitoring tools available to the modern emergency and critical care practitioner. It is now included in the universal definition of acute myocardial infarction (AMI), and in international guidelines regarding the management of cardiac arrest.

Read more about the use of echocardiography in the recently published article co-authored by Center Director Thor Edvardsen and Center Director of Cardiology Research Kristina HaugaaThe use of echocardiography in acute cardiovascular care: Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and the Acute Cardiovascular Care Association.

Posted by: Piritta Feb 4, 2015

 

CCI welcomes Eirik Nestaas, MD, PhD as a new team member.

His research focus as a postdoctoral research fellow at CCI will be on the use of deformation analysis by echocardiography in cardiac resynchronisation therapy (CRT). The overall goal will be to improve the selection of patients for CRT. His main area of expertise is deformation analysis by echocardiography.

Posted by: Piritta Jan 22, 2015

 

Patients with mutations in the lamin A/C gene (LMNA) constitute a small but important part (5% to 8%) of those with familial dilated cardiomyopathy. The cardiac phenotype is malignant and characterized by atrioventricular block, as well as supraventricular and ventricular arrhythmias, which often precede cardiac dilation. It is therefore important  to screen high-risk individuals in order to prevent sudden cardiac death.

Mechanical Dispersion by Strain Echocardiography: A Predictor of Ventricular Arrhythmias in Subjects With Lamin A/C Mutations has been published in JACC Cardiovascular Imaging. Authored by Center Director of Cardiology Research Kristina Haugaa, PhD student Nina Hasselberg and Center Director Thor Edvardsen.

Posted by: Piritta Jan 14, 2015
Heart SFI