News

 


.......

Results from several recent studies have been published in international scientific journals this year, including an expert consensus document on multi-modality imaging approaches in arrhythmogenic cardiomyopathies.

Below is a short overview of the following articles;
- Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging
- Echocardiographic comparison between left ventricular non-compaction and hypertrophic cardiomyopathy
- Soluble ST2 is associated with disease severity in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
- A retrospective analysis of cardiovascular outcomes in patients treated with ASV

Posted by: Piritta Apr 24, 2017

 

.........

Unikard skriver om studier gjennomført ved CCI. Studiene til senter Postdoc Kristin McLeod, Ida Skrinde Leren, MD, PhD, senter PhD-stipendiat Øyvind Senstad Andersen, MD og seniorforsker Mary Maleckar, PhD er omtalt. Du kan lese kort om følgende studier under.

- Ventricular structure in ARVC: going beyond volumes as a measure of risk.
- Combination of ECG and Echocardiography for Identification of Arrhythmic Events in Early ARVC.
- Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography.
- Studying dyadic structure–function relationships: a review of current modeling approaches and new insights into Ca (mis)handling

Posted by: Piritta Apr 24, 2017

 


...........

Several center members have published results from their studies in international scientific journals this year.

Below you can read a short overview of the following articles;
- Left ventricular dysfunction is related to the presence and extent of a septal flash in patients with right ventricular pacing
- High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis
- Temperature monitoring by channel data delays: Feasibility based on estimated delays magnitude for cardiac ablation
- Focused cardiac ultrasound by unselected residents-the challenges
- Real-time catheter localization and visualization using three-dimensional echocardiography

Posted by: Piritta Apr 24, 2017

 

.......

The year 2016 has been very successful for CCI. Among the highlights was a visit from Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen and Director of the Research Council of Norway Arvid Hallén in May 2016.

Center Director Professor Thor Edvardsen became the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), and Prof. Otto Smiseth was rewarded with the EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging.

Four center membrs successfully defended their PhD-thesis.

Read more about it in the annual report.

Posted by: Piritta Mar 29, 2017

 

.......

Gabriel Balaban, M.Sc, PhD forsvarte sin doktoravhandling Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics i januar og har fortalt Titan om sin forskning ved CCI.

Ved å bruke data fra medisinske ekkoloddbilder har Balaban sammen med sine kollegaer utviklet metoder som gjør det mulig å lage personlige modeller av hjertebevegelser. Leger bruker ekkobilder til å stille diagnoser og planlegge behandling av forskjellige hjertesykdommer. Bevegelsesmønsteret til hjertet sier noe om tilstanden og utviklingen av sykdommen.

– Men utviklingen av disse sykdommene påvirkes også av elastiske krefter og hjertemusklenes evne til å trekke seg sammen. Disse tingene kan man ikke se på bildene alene, men de kan i stedet beregnes ved hjelp av en matematisk modell utviklet for den enkelte pasient, sier forsker Gabriel Balaban til Titan.

Metodene Balaban har vært med på å utvikle gir modellen bedre oppløsning og nøyaktighet, og kan hjelpe leger med blant annet å plassere de elektriske ledningene til en pacemaker så nøyaktig som mulig, og dermed sikre bedre pasientbehandling i fremtiden.

Les mer på hjemmesiden til Titan.


Posted by: Piritta Mar 26, 2017

 


.........

Flere sentermedlemmer bidro med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016 i årets første utgave av Hjerteforum.
Du kan lese alle sammen med tillatelse fra Norsk cardiologisk selskap (NCS), linkene finner du i tekstene under. Blant bidragsytere er PhD-stipendiater, overleger og senterleder Thor Edvardsen.

Senter postdoc Mathis K. Stokke skriver om mikrovolt T-bølgealternans mens senterleder for kardiologisk forskning Kristina Haugaa tar for seg arytmirisiko og vurdering ved forskjellige kardiomyopatier. Lars Gunnar Klæboe, som også presenterte sin poster under AHA Scientific Sessions 2016 har skrevet et referat om nytten av strain-analyser ved ulike kardiale tilstander belyst under sesjonen for "Myocardial strain imaging" under samme kongresse.

Posted by: Piritta Mar 21, 2017

 

......

Under fredagens stabsmøte for ansatte ved Rikshospitalet snakket senterledelsen og PhD-stipendiat Øyvind H. Lie om hjertets genetikk, trening og plutselig død.

Forskning ved CCI har de siste årene bidratt med mye ny kunnskap om genetiske hjertesykdommer og diagnostisering av disse.

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa og professor Thor Edvardsen har, sammen med flere andre europeiske eksperter, nylig publisert et ekspert konsensus dokument på vegne av European Association of Cardiovascular Imaging.


Retningslinjene omhandler bruk av bildebehandling i diagnostisering arytmogen kardiomyopati. «Comprehensive multi-modality imaging approach in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging» er publisert i Eur Heart J Cardiovasc Imaging. (2017 Jan 9. pii: jew229. doi: 10.1093/ehjci/jew229.)
Artikkelen (dokumentet) gir kliniske anbefalninger til hvordan å bruke multi-modal bildebehandling i de forskjellige aspektene ved arytmogen kardiomyopati, inkludert diagnose, screening av familiemedlemmer, oppfølgning, risikovurdering og differensialdiagnose.

Posted by: Piritta Feb 6, 2017
...........

Overlege Kristina Haugaa og sykepleier Katrine Onshuus Eriksen ved kardiologisk avdeling er tildelt forskningsstøtte på til sammen 780.000 kroner fra Foreningen for hjertesyke barn.

Overlege og førsteamanuensis Kristina Haugaa leder fagenheten for genetisk hjertesykdom ved kardiologisk avdeling, et fagfelt som er i stor vekst.
Midlene hun har fått tildelt skal brukes til å utarbeide felles landsdekkende retningslinjer for oppfølging og behandling av pasienter og familier med genetisk hjertesykdom.

Sykepleier Katrine Onshuus Eriksen jobber til daglig med voksne med medfødt hjertefeil og skal bruke midlene til å gjøre en kartlegging av psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.
Målet med kartleggingen er  å utvide kunnskapsgrunnlaget slik at man kan bedre den helhetlige ivaretagelsen av pasientgruppen ved å tilpasse oppfølgningstilbudet.

Kristina Haugaa og
Katrine Onshuus Eriksen
Tekst av Hedda Holt (Oslo Universitetssykehus).
Posted by: Piritta Jan 24, 2017

 

........

M.Sc. Gabriel Balaban at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D: Adjoint Data Assimilation Methods for Cardiac Mechanics.

Time for the trial lecture is set at 10.00 o'clock on Tuesday 10th of January at "Storstua" Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu. The dissertation will take place in the same room at 13.00 o'clock.

Posted by: Piritta Jan 2, 2017

 

........

One of the largest gatherings in the field of cardiovascular imaging, EuroEcho-Imaging Conference, was held in Leipzig, Germany this year. More than 3 200 healthcare professionals from over 90 countries met for a 4-day long scientific exchange. Several Center members participated, presenting the data from recent studies.

During the conference it was announced that Center Director Thor Edvardsen has become the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). This is an enormous honor and is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. Professor Edvardsen won the Inge Edler prize earlier on this year. The award is given for outstanding contribution in the field of echocardiography.

Professor Otto Smiseth was rewarded with EACVI Honorary Membership in recognition of his outstanding contribution in the field of Cardiovascular Imaging during the conference.

Posted by: Piritta Dec 30, 2016

 

..............

CCI congratulates to center director Thor Edvardsen who was announced as the new President Elect of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) during the EuroEcho conference!

This is the first time that someone from the Nordic countries has been elected to this prestigious position. EACVI is the world leading organization for cardiovascular imaging, promoting excellence in clinical diagnosis, research, technical development and education in cardiovascular imaging in Europe.

Professor Edvardsen, who has previously been Chair of the EACVI Scientific Documents Committee, is also Head of Department of Cardiology at Oslo University Hospital.

Posted by: Piritta Dec 9, 2016

 

......

AHA Scientific Sessions took place in mid-November in New Orleans, Louisiana, USA. Several center members participated and presented the most recent results of their research. Read the program here.

Some of the highlights include results showing that strain by FTMRI in combination with noninvasive LV pressure demonstrates marked asymmetry in distribution of segmental work in patients with LBBB, and that mechanical dispersion by speckle tracking echocardiography is associated with adverse outcome in conservatively treated patients with aortic stenosis independently of left ventricular ejection fraction and age.

Posted by: Piritta Dec 9, 2016
Heart SFI